Tvärnit för dagligvaruhandelns e-handel

Taggar i artikeln

Dagligvaruhandel
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt hög och uppgick under mars till 19,7 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till minus 10,8 procent, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Realtid.se

– De ökade priserna har tydligt ändrat konsumenternas köpbeteenden, de köper billigare eller färre varor, vilket gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen är kraftigt negativ. I över ett års tid, från mars förra året, har dagligvaruhandeln haft en negativ försäljningsutveckling, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel i en skriftlig kommentar.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i mars till 9,8 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 7,7 procent. Hemleverans minskade med 1,3 procent och upphämtning i butik med 15,3 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i mars till 4,6 procent.

Den totala försäljningsutvecklingen under årets första kvartal uppgick till 9,2 procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningsutvecklingen ökade med 10,7 procent i fysisk butik och minskade med 14,4 procent i e-handeln.

Annons

Kalendereffekten beräknas till 0,9 procent för mars och till 0,5 det första kvartalet. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 8,0 procent under mars månad och 8,7 procent för det första kvartalet. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen till minus 11,7 procent under månaden och minus 11,4 procent för kvartalet.

Annons