Juridik

Knowit startar juristbyrå inom IT-juridik

Många företag och myndigheter upplever svårigheter att tackla digitaliseringens och informationssamhällets tekniska och legala utmaningar. Knowit startar därför en rådgivningsbyrå för att kunna erbjuda stöd kring de frågor som uppstår i digitaliseringens fotspår.

Uppdaterad 2017-09-29
Publicerad 2017-09-29

Affärsprocesser digitaliseras och informationsflöden flyttar ut på internet, vilket gör organisationer sårbara. Frågor kring till exempel informationssäkerhet och personlig integritet är både känsliga och komplexa, och kan ge allvarliga konsekvenser i form av såväl böter som skadat rykte och varumärke.

– Det finns en stor efterfrågan på ett mer organiserat stöd i gränslandet mellan it, juridik och affärer. Därför har vi satt ihop ett team av experter på tekniknära juridik, som också har stor erfarenhet av att driva och implementera projekt ute i företag och organisationer. Vi kan också bidra med kompetens och stöd i frågor kring hur man kan förbereda sig för framtida möjligheter och utmaningar som följer med de nya regelverken, säger Per Wallentin, koncernchef för Knowit i ett pressmeddelande.

Ett aktuellt exempel är den nya  dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från 25 maj 2018. Den ersätter personuppgiftslagen och är en skärpning av personuppgiftsskyddet. Många känner inte till de långtgående konsekvenserna för det egna företaget. Höga krav att klart och tydligt ange vilken fakta de samlar in om personer och hur denna data ska användas kombineras med krav på att redovisa hur länge informationen ska användas och om en tredje part är tänkt att få tillgång till den. En miss kan innebära mycket höga sanktionsavgifter. Många företag och organisationer är osäkra på hur man ska ta sig an de nya regelverken.

–  Komplexa rättsutredningar och juridiska råd är ofta svåra att implementera då de blir för abstrakta och saknar verksamhetsförankring. Kunderna lämnas åt sitt öde, varken klokare eller mera skyddade från upplevda hot och risker. De flesta företag behöver en strategi för IT-relaterade frågor som också bottnar i förståelse för den relevanta juridiken, säger koncernchef Per Wallentin i pressmeddelandet.

Platsannonser

Logga in