FinansNyhet

Klas Eklund leder nystartade Omstartskommissionen

"Jag är stolt och imponerad över den väldiga kompetens som finns representerad i Omstartskommissionen. Här finns flera av Sveriges absolut främsta experter", säger Klas Eklund. Foto: Mannheimer Swartling
Publicerad

Stockholms Handelskammare lanserar nu Omstartskommissionen. Klas Eklund utses till ordförande och får sällskap av elva tungviktare från politik och näringsliv.

Camilla Jonsson

–Kombinationen av hälsokris och ekonomisk kris är fruktansvärd. Därför måste vi noggrant analysera och utforma förslag för hur vi ska starta om Sverige. Åtgärderna bör bidra till att kickstarta vårt samhälle samtidigt som de ska vara strukturellt sunda och bidra till långsiktig utvecklingskraft. Omstartskommissionens uppgift är att lägga just en sådan plan på de politiska beslutsfattarnas bord, säger Klas Eklund, ordförande för Omstartskommissionen i en skriftlig kommentar.

– Jag är stolt och imponerad över den väldiga kompetens som finns representerad i Omstartskommissionen. Här finns flera av Sveriges absolut främsta experter. Att de ställer upp på så kort varsel vittnar om att uppgiften är viktig och att många vill bidra.

Stockholms Handelskammare motiverar initiativet med att Sverige skyndsamt måste samlas kring en modig reformagenda.

Annons

– Sverige behöver en omstart och det kan inte vänta. Hur vi agerar nu kommer att vara avgörande för vårt lands utveckling för en lång tid framöver. Med nytänkande, mod och ledarskap kan vi komma starkare ut ur krisen än vi gick in i den. Därför blir Omstartskommissionen en viktig motor för reformförslag som politiken kan omsätta i praktiken, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Omstartskommissionens arbete påbörjas omgående. Dess slutsatser och rekommendationer ska vara färdigställda senast i augusti. Den ska ta ett samlat grepp om de politiska och ekonomiska utmaningar som Sverige står inför. Målet är en omfattande agenda för reformer inom en rad områden som syftar till att bidra med ett hållbart och långsiktigt konkurrenskraftigt Sverige.

Omstartskommissionen arbetar oberoende. Aktörer från näringslivet engageras genom bland annat löpande dialog samt genom att bistå med perspektiv och kunskapsunderlag.

Annons

Kommissionens sammansättning och ansvarsområden:

Ordförande och redaktör: Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling, före detta chefekonom på SEB.

Arbetsmarknad: Oskar Nordström Skans, professor och föreståndare för Uppsala Universitets centrum för arbetslivsforskning.

Annons

Bostäder: Tor Borg, analytiker Boverket, före detta chefekonom SBAB.

Entreprenörskap: Pontus Braunerhjelm,  professor  vid Institu tet för industriell ekonomi och organisation  KTH före detta vd Entreprenörskapsforum.

Europasamarbetet: Cecilia Malmström, gästprofessor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, före detta EU-kommissionär, EU-minister och Europaparlamentariker.

Finans- och stabiliseringspolitik: Lars Calmfors, professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet, före detta ordförande Finanspolitiska rådet.

Grön omställning: Maria Wetterstrand, vd Miltton Purpose och Miltton Europe, för detta språkrör Miljöpartiet samt riksdagsledamot.

Infrastruktur: Lars Hultkrantz, professor emeritus, Handelshögskolan vid  Örebro universitet.

Ny teknik: Amy Loutfi, vicerektor och professor i informationsteknologi, Örebro Universitet.

Skatter: Åsa Hansson, docent, Institutet för Näringslivsforskning, Lunds universitet.

Utbildning och omställning: Susanne Ackum, före detta statssekreterare  Finansdepartementet, före detta riksrevisor, ordförande Forum för omställning.

Annons