Konjunktur

KI: Svenska företag lite mer positiva

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg i juli med 8,1 enheter, från 75,3 till 83,4.

Publicerad 2020-07-29

Samtliga sektorer förutom hushållen bidrar till uppgången och ökningen förklaras framför allt av mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg ytterligare i juli och i likhet med föregående månad är det förväntningar om framtida produktion som förklarar uppgången. Indikatorerna både för företag inom investeringsvaruindustrin som inom konsumtionsvaruindustrin befinner sig nu vid eller nära sitt historiska genomsnitt.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet har ökat med nästan tre enheter jämfört med förra månadens nivå. Förklaringen till uppgången är högre förväntningar på orderstockarnas framtida utveckling.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med hela elva enheter juli. Den huvudsakliga grunden till ökningen är främst ett minskat missnöje med varulagren.

Även konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg kraftigt men är trots det på en fortsatt historiskt låg nivå. Liksom de senaste månaderna förklaras uppgången återigen av en mindre negativ syn på framtida efterfrågeutveckling.

Hushållens konfidensindikator sjönk marginellt i juli och pekar på en fortsatt mycket låg nivå. Nedgången förklaras i synnerhet av hushållens mer negativa inställning till kapitalvaruinköp i nuläget men även en mer negativ syn på den svenska ekonomin nu.

Platsannonser