Konjunktur

KI: Högkonjunkturen är över

Konjunkturinstitutet spår att den svenska högkonjunkturen är över och att Riksbanken inte höjer räntan i år eller nästa år.

Publicerad 2019-10-09

Konjunkturinstitutets senaste prognos målar en bild av ett Sverige vars högkonjunktur går mot ett slut.

Enligt KI är det inte sannolikt att Riksbanken höjer reproräntan i år eller nästa år. I den förra konjunkturprognosen var bedömningen att räntan under hösten 2020 skulle komma att höjas till 0,00 procent.

”Riksbanken har signalerat att den har för avsikt att höja reporäntan i slutet av 2019 eller i början av nästa år. I ljuset av den pågående konjunkturavmattningen och de svaga inflationsutsikterna gör Konjunkturinstitutet bedömningen att så inte blir fallet”, heter det i rapporten.

Däremot tror KI:s prognosmakare på att reproräntan höjs med 25 punkter till 0,00 procent under 2022.

Platsannonser