KI: Elstödet från regeringen får motsatt effekt och höjer inflationen

Taggar i artikeln

Elstöd
Publicerad
Uppdaterad

Regeringens beslut att inte sänka skatten på el av oro att det kan ytterligare elda på inflationen, och istället satsa på elstöd är fel. Det menar Konjunkturinstitutet som snarare ser på elstödet som pådrivare av inflationen.

Finwire

”Det är mer inflationsdrivande att införa ett sådant retroaktivt stöd än att sänka skatten”, säger KI:s prognosansvarige Erik Glans till Dagens Industri.

Enligt KI:s beräkningar hade en sänkning av elskatten med 10 öre per kilowattimme, exklusive moms, inneburit en minskning av inflationen, mätt som KPIF, med cirka 0,1 procentenheter.

Men regeringen valde istället att vid årsskiftet höja elskatten med 9 procent, det till följd av en automatisk uppräkning kopplat till inflationen.

Annons

Det innebär att regeringen, som sett skatteintäkterna från el öka från 40,3 miljarder kronor år 2020 till 45,9 miljarder kronor förra året, kan räkna med ytterligare skattepengar om dagens höga elpriser består sig.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons