FinansNyhet

Undersökning: Flexibilitet lika viktigt som en bra chef

distansjobb, hemmajobb, coronahunddistansjobb, hemmajobb, coronahund
Publicerad

Ungefär hälften tycker att det är positivt att återgå till arbetsplatsen, medan en fjärdedel tycker att det är negativt,  visar en ny undersökning. 

Anne Smitt

Serviceföretaget Sodexo har med hjälp av undersökningsföretaget Novus frågat 1 043 tjänstemän i privat och offentlig sektor om deras inställning till att jobba på distans och på den gemensamma arbetsplatsen, samt förväntningarna inför att kontoren kan öppna igen. Undersökningen är en del av en återkommande arbetslivsundersökning som ska publiceras kvartalsvis. 

Av undersökningen framgår det att nästan fyra av tio tjänstemän har jobbat helt på distans under pandemin. Drygt en fjärdedel har jobbat 100 procent på den gemensamma arbetsplatsen.  

Av de svarande anser en tredjedel att arbetslivet har blivit bättre under pandemin medan fyra av tio tycker att det har försämrats. Ungefär hälften tycker att det är positivt att återgå till arbetsplatsen, medan en fjärdedel tycker att det är negativt. Minskad pendlingstid och mindre stress i vardagen är den största fördelen med ett flexibelt arbetsliv, enligt undersökningen. Drygt hälften av de tillfrågade planerar att fortsätta jobba hemifrån eller på distans minst en dag i veckan, medan fyra av tio planerar att jobba helt och hållet från arbetsplatsen.

Annons

”Att hitta en policy som fungerar för alla kommer inte att gå. Risken är då att man hamnar i anarki eller tvärtom detaljstyrning.”

– Många arbetsgivare försöker nu hitta en policy som ska fungera för alla samtidigt som kontoret snabbt ska byggas om med flera mötesrum. Min rekommendation blir att ha lite is i magen och framför allt börja med de stora frågorna. Hur får vi våra medarbetare att må bra och prestera bra? Och hur kan vi använda flexibilitet för att behålla och attrahera talang till vår organisation. Att hitta en policy som fungerar för alla kommer inte att gå. Risken är då att man hamnar i anarki eller tvärtom detaljstyrning, säger Johanna Langer, Business Transformation Lead på Sodexo. 

På frågan “Skulle något av följande göra din arbetssituation bättre?” hamnar “Ett bättre ledarskap” (25 procent) och “Möjlighet att jobba mer flexibelt” på delad förstaplats (25 procent). Att kunna jobba flexibelt är alltså lika viktigt för trivseln som att ha en bra chef. På andraplats hamnar “En trevligare fysisk arbetsmiljö” (21 procent) och på delad tredjeplats “Ett kontor som är bättre anpassat efter min arbetssituation” (15 procent) och “Att både jag och mina kolleger jobbar på arbetsplatsen till allra största delen” (15 procent). 

Annons

Arbetsplatsens viktigaste roll – en social plats för möten

  • Av dem som jobbat på distans under pandemin ser hälften positivt på att återgå till den gemensamma arbetsplatsen helt eller delvis, medan en fjärdedel är negativa. Av dem som planerar att fortsätta jobba på distans är nästan hälften negativa till en återgång.
  • Fem procent funderar på att byta arbetsgivare för att de inte får jobba så flexibelt som de önskar.
  • Mest negativt med att åter börja jobba från kontoret är att lägga tid på jobbpendling och arbetsresor (41%). Det finns fortsatt en oro för att pandemin inte är över och att kontorsarbete ska öka risken att smitta eller smittas (34%). Men annars är det en ökad stress i vardagen (29%) och en försämring i relationen mellan jobb och fritid (24%) som ses som mest negativt.
  • På den positiva sidan är det utan tvekan att få träffa kollegorna på riktigt som är viktigast (69%). Bättre möten (27%) och få tillgång till de resurser och den service som finns på arbetsplatsen (27%) rankas också högt.
  • Arbetsplatsens viktigaste roll kommer att vara en social plats för planerade och oplanerade möten (54%) samt att skapa en miljö som främjar samarbete (50%). För 38 procent är det på arbetsplatsen det ges möjlighet att jobba fokuserat med arbetsuppgifterna

Undersökningen omfattar 1 043 intervjuer av förvärvsarbetande tjänstemän i privat och offentlig sektor. Undersökningsföretaget Novus genomförde undersökningen sista veckan i augusti 2021 på uppdrag av Sodexo.

Annons