Finans Nyhet

Sveriges arbetsmarknad glödhet – leder EU-ligan

Åsa Olli Segendorf, enhetschef Konjunkturinstitutet.Åsa Olli Segendorf, enhetschef Konjunkturinstitutet.
Åsa Olli Segendorf, enhetschef Konjunkturinstitutet.
Publicerad

Sverige har just nu den högsta sysselsättningsgraden sedan 1992 och är starkast inom EU, visar färsk statistik från Eurostat. Åsa Olli Segendorf, enhetschef på Konjunkturinstitutet, förklarar att vi besitter denna topposition tack vare att allt fler kvinnor, äldre och inte minst utrikesfödda är i arbete.

Inte sedan 1992 har Sverige haft så stor sysselsättningsgrad som just nu: 82,1 procent av befolkningen är i arbete, och Sverige toppar därmed EU-listan. Detta enligt färsk statistik från Eurostat rörande det tredje kvartalet 2016 för åldrarna 20-64 år. Sveriges förstaplats är tätt följd av Tyskland, Danmark och Storbritannien.

För Realtid Karriär berättar Åsa Olli Segendorf, Konjunkturinstitutets chef för arbetsmarknad och prisbildning, att det finns flera bidragande faktorer till Sveriges topplacering:
– Den beror bland annat på att allt fler kvinnor och äldre är i arbete, och på att många utrikesfödda i arbetsför ålder kommit till Sverige.

Ser man någon skillnad på sysselsättningsgraden mellan olika regioner?
– Rent allmänt är det i storstadsregionerna som sysselsättningsgraden är högst. Det visar sig också att att nyanlända till Sverige har störst chans att hitta ett jobb i just storstäderna, även om det finns undantag som exempelvis Gnosjö.

Annons

Kommer den här trenden med ökande sysselsättningsgrad att hålla i sig?
– Ja, allt pekar på det. Det finns en stor efterfrågan på arbetskraft just nu, och inom vissa sektorer även brist på arbetskraft, vilket i och för sig kan ha en dämpande effekt. Men jag tror att om arbetsgivarna anpassar sina krav något så finns det många arbetssökande att välja bland.

Har det skett en plötslig ökning av sysselsättningsgraden, eller har den skett långsamt och stegvis?
– Sedan finanskraschen 2008 har arbetsmarknaden återhämtat sig stegvis, och man kan se att de reformer Alliansen genomförde åren direkt efteråt har gett resultat. Bland annat har jobbskatteavdraget och den bortre parentesen vad gäller arbetslöshetsförsäkringen haft stor effekt.

 

Annons

Annons