FinansNyhet

Stort gap mellan chefer och “born digitals”

millennials, generation z, born digitalsmillennials, generation z, born digitals
Publicerad

Chefer har bristande förståelse för vad millennials och generation Z prioriterar i yrkeslivet, visar en ny undersökning.

Anne Smitt

Att kunna styra sitt arbete själv är viktigast för Millennials och Generation Z när de väljer arbetsgivare. Att ha flexibla start- och sluttider på arbetsdagen och möjligheten att jobba fyradagarsvecka står högt på önskelistan. Många vill dessutom fortsätta att arbeta hemifrån även efter pandemin. Det visar en ny undersökning från konsultföretaget Oxford Analytica på uppdrag av molntjänstföretaget Citrix, som bland annat tillhandahåller digitala arbetsplatser.

I undersökningen definieras millennials som födda 1981-1996 och generation Z som födda 1997 eller senare och dessa två grupper tillsammans (18-40 år) som “born digital”. 2000 anställda mellan 18 och 40 år samt 1000 företagsledare från både stora och medelstora företag i tio länder intervjuades under 2020 och 2021. Respondenterna arbetade i finansbranschen, hälsovård och life science, professionella tjänster, teknologi, tillverkning och detaljhandel.

Det finns en diskrepans mellan vad företagsledare tror att “born digitals” vill ha och vad de faktiskt vill ha. Till exempel tror företagsledare att “born digitals” kommer vilja jobba från kontoret igen och att det är bäst både för deras produktivitet och välbefinnande, medan “born digitals” tror att det bästa för välmåendet är att jobba hemifrån och att de är mindre benägna att återvända till kontoret. Företagsledare tror också att “born digitals” främst efterfrågar möjligheter till vidareutbildning och tillgång till ny teknik, medan “born digitals” själva prioriterar en stabil anställning och balans mellan arbete och fritid. 

Annons

“Born digitals” är inte lika fokuserade på meningsfullt arbete eller att företagets värderingar ska stämma överens med de egna som företagsledare tror. Det är frågor som personligen är viktiga för företagsledare. Bara 30 procent av “born digitals” skulle lämna en arbetsplats om deras jobb inte var meningsfullt, medan hela 70 procent av företagsledarna skulle lämna av samma orsak.

Företagsledare och “born digitals” arbetar också i olika digitala bubblor, där “born digitals” föredrar mer informella meddelande-appar som kommunikationsväg medan företagsledare håller sig till mer traditionella kommunikationsvägar som e-post.
 

Annons