Friends of Executive
Bild från Friends of Executives runda bords-samtal under vd-konferensen i Båstad i maj.
Ledarskap

Nätverk för verkställande direktörer

Det finns nätverk för de flesta yrkesverksamma. Vissa är öppna för alla och andra är mer exklusiva. Ett sådant är vd-nätverket Friends of Executive.

Uppdaterad 2016-08-31
Publicerad 2016-08-30

– Vi är det enda vd-nätverk som fokuserar på vd:ar i företag som omsätter mer än 50 miljoner kronor. Det är för att man har gemensamma frågeställningar och för att kunna ha utbyte av varandra, berättar Jimmy Oldén, vd på Friends of Executive.

Är det du som startat nätverket?

– Ja, jag är grundaren. Bakgrunden är att jag jobbat tio år i rekryteringsbranschen med executive search. Under de åren jobbade jag ofta med att rekrytera in vd:ar och ledningsgrupper, och då hann jag bygga relationer med olika personer. Jag såg att det fanns vissa gemensamma nämnare mellan de här personerna. De ville utbyta erfarenheter, bygga sitt personliga kontaktnät och få input på hur andra jobbar i olika branscher med olika frågeställningar. Därför startade jag Friends of Executive 2013.

Behövs ett sådant här nätverk för att det är ensamt som vd?

– Jag skulle vilja säga så här, ofta behöver man ett bollplank utanför bolaget för att fatta beslut utifrån vilken riktning man ska gå. Man kan till exempel genomgå en stor förändringsprocess eller ha tankar kring hur man ska satsa på en ny marknad. Då kan det vara bra att dryfta det med någon utomstående som har snarlika erfarenheter. Man minskar riskerna för kostsamma fel kan man säga eftersom det finns en tillgänglig kunskapsreserv.

Är Friends of Executive en vd-klubb?

– Nej, det vill jag inte kalla det. Jag vill säga att vi är på väg att bygga norra Europas ledande vd-nätverk för företagsledare som är intresserade av att få tillgång till personer som kan stötta dem i deras utveckling. Men också för att få tillgång till en kunskapsreserv när de behöver dryfta olika saker.

Är nätverksträffar själva basen?

– Basen är fyra utbildningsdagar under ett år och sedan har vi en gång om året en konferens under två dagar - en slags bootcamp med olika inslag. Utöver detta kan man träffas över en lunch en gång i månaden och diskutera ett ämne runt borden.

Hur har intresset sett ut sedan starten?

– Det har blivit ett väldigt stort intresse och det ökar hela tiden. Vi är ett Öresundsbaserat företag med fokus på den här regionen, men vi har företagsledare från hela Sverige som är medlemmar.

Vänder ni er till alla branscher?

– Ja, och det är också det som gör att det är en stark dynamik i nätverket. Det är också väldigt skiftande storlek på bolagen.

Har nätverkandet resulterat i nya affärer för medlemmarna?

– Ja, det finns personer som startat bolag tillsammans och där finns de som gått in i varandras styrelser. Så det händer mycket! Jag ser att det börjar bli en spin-off i nätverket. Det finns stora synergier i det.

Vad betyder det för dig?

– Det viktigaste för oss är att skapa ett värde för medlemmarna. Att de känner att detta är ett långsiktigt engagemang som finns från Friends of Executives sida. Där vi tar hand medlemmarna och utifrån deras individuella förutsättningar kopplar samman dem med rätt människor som kan stötta. Det kan vara i både med- och motgång.

Vad händer i nätverket framöver?

– Tanken är att få nationell täckning med Stockholm och Göteborg på sikt. Det finns ett stort intresse för det. Just nu har vi även startat ett samarbete med INSEAD där vi får tillgång till deras professorer som kommer hit och föreläser. Sedan har vi ett samarbete på den danska sidan med ett bolag som heter Scandinavian Executive Institute som också har tillgång till danska företagsledare. Det innebär att vi har ett utbyte under året mellan svenska och danska företagsledare i mindre grupper. Det är också väldigt uppskattat, säger Jimmy Oldén.

Fakta

Friends of Executive: Startade 2013. Cirka 200 företag är medlemmar i dagsläget. I varje företag kan vd eller vice vd, alternativt en person från styrelsen vara med.

Platsannonser