Catena
Nytt jobb

Ledningsförändring på Catena

Catena utser David Silvesjö till finanschef och Malin Nissen till chef affärsstöd, båda blir en del av Catenas ledningsgrupp.

Publicerad 2021-08-30

David Silvesjö, som har varit anställd i Catena sedan 2018, kommer närmast från en roll som finanscontroller/IR och har innan han kom till Catena en bakgrund med tyngdpunkt på finansiering från olika befattningar inom både fastighetsbranschen och bank/investmentbanksektorn. Han efterträder Peter Andersson som övergår till en roll som Senior Advisor på Catena. Det framgår av ett pressmeddelande.

Malin Nissen har varit anställd i Catena sedan 2019 i rollen som HR-chef och har innan dess en bakgrund inom HR-området som konsult samt i olika chefsbefattningar inom offentlig verksamhet. Hennes nya roll som chef affärsstöd omfattar de koncerngemensamma funktionerna HR, kommunikation och hållbarhet. R

Catenas ledningsgrupp kommer när ledningsförändringarna verkställs i månadsskiftet augusti/september 2021 bestå av följande personer och befattningar: Vd Jörgen Eriksson, vvd/CFO Sofie Bennsten, finanschef David Silvesjö och chef affärsstöd Malin Nissen.

Platsannonser

Logga in