Caroline Snellman vill styra bort från bilden av den högpresterande individen och framhåller gruppen som nyckel till framgång.
Karriärporträtt

Den nya maktens ansikte

Hon blev jurist av en slump och identifierar sig med den “motvilliga ledaren”. Caroline Snellman, vd på LegalWorks Advisory, vill förändra världen utan att bli ett affischnamn och använder sin tid i rampljuset till att tala om kollektivet.

Uppdaterad 2019-02-04
Publicerad 2019-02-03

För jurister i allmänhet är hon känd som en av initiativtagarna till juristbranschens #metoo-upprop #medvilkenrätt, ett initiativ för vilket gruppen nominerades till Årets jurist. Tidigare kollegor och chefer känner henne som en driven advokat som inte tar någon skit och inte är rädd att stå för sina åsikter. Ett delägarämne, som i stället valde att satsa på den nyskapande juridiken.
 
I höstas rekryterades hon som vd till LegalWorks nystartade byråverksamhet LW Advisory med uppdrag att leda ett 15-tal personer och dubbelt så många “hang arounds”, ett nätverk av löst knutna medarbetare, inom ramen för trenden med en snabbt växande gigekonomi. Tillsammans vill de förändra världen, eller åtminstone juristbranschen. Medarbetarskapet står i centrum och mycket fokus läggs på att skapa den trygga arbetsmiljö som innebär att “ingen ska behöva hålla andan på jobbet”, utan ges utrymme att hitta sitt credo.
 
Credo är latin för “jag tror”. Caroline Snellman använder ofta ordet som i den här kontexten får den dubbla betydelsen 'drivkraft och syfte', det vill säga mål och mening på en och samma gång.
 
– På lång sikt är mitt mål definitivt att transformera juristbranschen, men på kort sikt handlar det om  att leva upp till våra medarbetarlöften – att hitta varje människas credo och dra nytta av den trygghet som finns i gruppen för att människor ska kunna visa sårbarhet och inte hålla andan på jobbet utan ge 100 procent av sin energi och vara det bästa de kan.
 
Egentligen ville hon inte ställa upp på något karriärporträtt.
 
– Egon finns det gott om i vår bransch, för det har handlat mycket om ”jag och mina klienter”. Jag upplever att mitt credo i stället har varit ”vi och våra kunder”.
 
"Våra kunder i stället för mina klienter”. Den till synes enkla meningen fångar mycket av vad den här intervjun ska handla om. Nämligen kollektivet framför individen och att ta ned juridiken till en nivå som folk kan förstå och bli delaktiga i.
 
– För mig har det aldrig bara varit juridiken, jag är inte lämpad att bara sitta i en skrubb och sjunka ned i den juridiska problematiseringen, utan det handlar om att förstå juridiken för att sen också kunna tillämpa den. Det är också en fråga om inkludering, säger Caroline Snellman.
 
Hon hade en privilegierad uppväxt i välbeställda förorter norr om Stockholm. Men den var inte bara skyddad. När finanskrisen slog till i början av 1990-talet fick det kännbara konsekvenser för familjen.
 
– Jag har upplevt att ha alla pengar i världen, men jag har också upplevt att inte ha det.
 
Även när det fanns pengar fick hon jobba ihop till mellanskillnaden när hon ville köpa den dyrare jackan. Det var extraarbete på pappas IT-företag, på Vattenfestivalen och McDonald’s. Juristutbildningen började hon på av en slump.
 
– Det året jag valde universitet hade de ändrat systemet så att det du skrev först och hade betyg till också var det du kom in på. Att det blev just juridiken var för att det kom tidigt i katalogen, men jag tror inte att jag var tillräcklig förståndig för att veta allt vad det innebar då.
 
Enligt de tester hon nyligen fick göra inför vd-jobbet på LW Advisory är hon ett mattesnille, och Caroline Snellman har alltid varit intresserad av fysik och rymden. Men efter en termin på juristutbildningen hade hon haft så roligt att hon fortsatte. Hon ångrar sig inte.
 
– Juridiken är ett jättebra verktyg och en nyckel till samhällsförändring. Men om jag kan bidra till att förändra juristbranschen så är det bra nog.
 
Efter avslutad juristutbildning i USA, inledde hon sin karriär som trainee på nuvarande Gomez Trial Attorneys i San Diego. När hennes studentvisum gick ut sa de: “We could hire you”.
 
– Jag jobbade på tvistesidan och fick vara med om en rättegång som det senare skrevs  böcker om, Deadly American Beauty och Poison Love, om en kvinna som arbetade på en rättsmedicinsk avdelning, men på fritiden giftmördade sin man.
 
– Vi företrädde mannens anhöriga som stämde arbetsgivaren för mordet. Vi hade yrkat på cirka 50 miljoner dollar i skadestånd, men juryn mer än dubblade det till 106 miljoner dollar.
 
Det var som på film, men det var också en skola i amerikansk rättstradition.
 
– Amerikanarna hatar federal kontroll, det betyder att det inte finns myndigheter som utövar övervakning på samma sätt så då måste det finnas ett hot om att bli stämd i stället.
 
Åren i USA skulle bli avgörande för hennes engagemang i rättvisefrågor. Men de första åren tillbaka i Stockholm – hon flyttade hem på grund av familjeskäl – gjorde Caroline Snellman ett ganska konventionellt karriärval. Hon gick till White & Case där hon arbetade med skiljeförfaranden, vilket öppnade upp hennes ögon för den svenska neutralitetspolitikens betydelse för Sveriges roll vid internationella skiljeförfaranden.
 
Efter några år på prestigebyrån började hon ifrågasätta drivkrafterna för verksamheten och vem som egentligen var boss i hennes liv.
 
– In kom Hannes Snellman Advokatbyrå från de finska skogarna och skulle öppna någonting nytt, bygga från grunden och inte bli som någon annan spelare, utan vara en lite coolare aktör på marknaden.
 
Fredrik von Baumgarten var en av de drivande i det nya projektet som stod för parollen att det ska vara roligt på jobbet, vilket fällde avgörandet för Caroline Snellman (som inte är släkt med Hannes Snellman). Hon beskriver nybyggarandan: "behövde man en hålslagare fick man gå till posten och köpa en". Under sina nio år hann hon även uppleva hur den nytänkande byrån förvandlades till en förvaltande enhet.
 
Själv fick hon utrymme och förtroende att bygga ny verksamhet bland annat inom corporate responsibility och compliance. På Hannes Snellman arbetsledde hon egna projektteam och hade förtroende att göra det på sitt sätt. Samtidigt präglades byrån allt mer av en traditionell delägarkultur.
 
– I längden är det svårt att ha flera kulturer på en och samma arbetsplats, kommenterar Caroline Snellman sitt val att lämna.
 
– Jag stred för mina ideal, men kom till slut till en punkt då jag sa: Från och med nu kommer jag att svara i telefon (advokatjargong för att lyssna på erbjudanden från konkurrenter, reds anm). Det var viktigt för mig att vara transparent för i samma stund som du tänker tanken att lämna är du redan på väg någon annanstans.
 
Det blev LegalWorks som värvade henne. Tio år efter att Hannes Snellman öppnade i Sverige talar marknaden inte längre om entreprenöriell nybyggaranda, utan om start up, legal tech och New Law.
 
Det handlar mycket om att dra nytta av digitala verktyg, och LegalWorks arbetar exempelvis ihop med legaltech-profilen Christina Blomkvist. Men det handlar minst lika mycket om kultur och värderingar, vilket passar Caroline Snellman som hand i handsken.
 
Hon pratar om gammal makt och ny makt och hur den nya makten transformerar branschen och samhället.
 
– Gammal makt är otillgänglig och bygger på centralisering, den bevakas misstänksamt och delas missunnsamt. Den nya makten är transparent, bygger på deltagande och öppenhet och den kanaliseras snarare än centraliseras.
 
Hur gör man för att ny makt inte ska bli gammal?
 – Jag tror att man måste ha strukturer och system som kontrollerar. Det finns en anledning till att makt och pengar korrumperar. Det måste motverkas med tidsbegränsade mandat och fördelning.
 
På Hannes Snellman fick du smeknamnet 'den lilla vänsterpartisten'. Varför och hur kändes det?
– Jag tycker att det är kul med skämt och högt i tak, till och med en hund vet skillnaden mellan en klapp och en spark, brukar jag säga, så jag vet att det var sagt i gott mod. Men i alla skämt ligger också något allvar, säger Caroline Snellman och ger sig in på en av sina genomtänkta förklaringar.
 
– Jag bytte byrå till Hannes Snellman för att vara med och bygga nytt. En del var att se över alla incitamentsmodeller och där fick jag igenom tanken att även administrativ personal skulle få byråbonus. För jag vet att om jag sitter och jobbar jättemycket så gör även vår paralegal (juristassistent, reds anm) Emma det.
 
Ett år tog hon till och med sin egen bonus och delade den med sitt team utan att berätta det på byrån, för hon tyckte att systemet hade blivit fel.
 
– Jag kan tycka att pengar är viktigt, men jag tycker att det är minst lika viktigt med ett slags rättvisetänk. Den gamla pyramidstrukturen där toppen berikar sig tycker jag skapar dåliga strukturer.
 
För säkerhets skull tillägger hon:
 
– Jag är inte vänsterpartist, men i den här kontexten blir snedfördelningen extrem.
 
Caroline Snellman blev påverkad av vad hon mötte i USA där hon hade begåvade studiekamrater som inte kunde plugga masters eller vidare för att de inte hade föräldrar som hade sparat en hel livstid.
 
– Den känslan av orättvisa och att sedan komma tillbaka till Sverige och känna att här har alla möjligheterna, men vi har också olika förutsättningar.
 
Hon återkommer ofta till strukturella orättvisor, och kanaliserar sitt engagemang i organisationer som Tjejzonen som motverkar psykisk ohälsa bland unga tjejer eller initiativ som Ownershift, som syftar till att diversifiera all typ av ägande, såsom mark, fastigheter, kapital och företag. Till att börja med ligger fokus på att öka andelen kvinnligt ägande i Sverige.
 
Efter #medvilkenrätt, i kölvattnet av den väldiga #metoo-rörelsen, bestämde sig Caroline Snellman för att inte knyta näven i fickan längre.
 
– Nu går jag ju Politikerskolan Höj Rösten, som har startats på initiativ av Daniel Sachs i syfte att vitalisera politiken med människor från bland annat näringslivet. De gillade mig och jag gillade dem. Vi träffas tre dagar i månaden plus resor, i vår tar jag examen.
 
Hon har dock inga planer på att ge sig in i den nuvarande partipolitiken, som hon tycker är förlegad. I stället ser hon framför sig att hon kommer att arbeta med olika sakfrågor och initiativ för att vitalisera demokratin. Nyligen registrerade hon domänen digitaldemokrati.se som syftar till att skapa en plattform för resultatuppföljning av politiska beslut och möjlighet att forma politikens innehåll. Hon har även konkreta förslag till lagstiftning på jämställdhetsområdet.
 
– Jag har drivit på för att sexuella trakasserier ska lagföras på samma sätt som korruption så att vd:n görs ansvarig för vad som händer på arbetsplatsen, på samma sätt som man kan bli dömd för vårdslös finansiering av muta, utan att ha varit aktiv part.
 
Förslaget innebär att företagen skulle behöva ta arbetet mot sexuella trakasserier på större allvar och bland annat etablera fungerande kontrollsystem.
 
– För det handlar om just ett maktmissbruk - men i en sexuell kontext, slår Caroline Snellman fast.
 
Du har så många engagemang och ett krävande arbete, hur hinner du med?
 – Jag tror att nyckeln är att arbeta i platta team där ingen blir satt på en piedestal. Jag gillar inte att sitta högst uppe på någon tron, för då tror jag att det bli väldigt jobbigt och kämpigt för att man tänker att jag ska klara av allting själv.
 
Anledningen att hon tvekade till att ställa upp för den här intervjun är att det lätt blir “prestationsporträtt”.
 
– Det ger en bild av att det finns en massa övermänniskor, men jag kan inte identifiera mig med det. Jag är väldigt stolt över allt som jag har gjort, men jag tycker att jag gör det som en del i ett kollektiv, både privat och på jobbet.
 
Den motvilliga ledaren är den bästa, menar Caroline Snellman, samtidigt som hon erkänner att hon behöver ha ett team för att åstadkomma allt hon vill.
 
– Jag trivs jättebra i ledarrollen, men det är en ledarroll där alla ges möjligheter att ta ansvar för att man litar på människans förmåga att bidra och att alla är kompetenta.
 
Hur långt det ledarskapet tar henne återstår att se. Och kanske är frågan felställd; nu handlar det inte om gammal - utan ny makt, som per definition ska delas.
 
– Även om jag inte blir ett affischnamn i politiken kommer jag att vara med i den politiska styrningen av samhället, säger Caroline Snellman.
 

Faktaruta Caroline Snellman

Ålder: 38 år.
Utbildning: Jur.kand., kurser i relativitetsteori, kriminologi, statskunskap.
Karriär: Legal Expert, The Gomez Law Firm, USA, Biträdande jurist White & Case LLP, Advokat Hannes Snellman Advokatbyrå, VD (och minoritetsägare) LW Advisory.
Andra uppdrag i urval: Vice styrelseordförande Tjejzonen, styrelseledamot i föreningen Metoo-uppropen, kommittémedlem CR och Anti-korruption Internationella handelskammaren ICC, styrelseledamot Ownershift, tidigare i styrelsen för Advokatsamfundets Stockholmsavdelning och Young Arbitrators Sweden under SCC.  
Inkomst: 1,2 Mkr (2017)
Bor: Bostadsrätt på Södermalm,
Familj: Sambo med Mattias Demirian, whizzkid i advokatbranschen.
Drivkraft: Demokratisera juridiken och vitalisera demokratin
Karriärtips: Prova många saker, finn din plats och ditt credo
Livstips: Var snäll.

Platsannonser