Annons

Annons

Kaptena fick rätt mot Skatteverket

Nio kunder hos det svenska insurtechbolaget Kaptena har fått rätt i domstol när det gäller värderingen av onoterade aktier i LeoVegas  som överlåtits till kapitalförsäkring i Danica.

Skatteverket menade att värderingen av aktierna var för låg och ville upptaxera de nio LeoVegas-ägarna med totalt cirka 87 miljoner kronor — men Skatteverkets resonemang tillbakavisas helt av förvaltningsrätten. Det rapporterar Sak & Liv.

Kaptena är ett svenskt insurtechbolag som fungerar som administratör och värderare av onoterade aktieinnehav kopplade till kapital- och pensionsförsäkring. Bolaget erbjuder en ägar- och värderingsmodell som gör det är möjligt att koppla onoterade aktier till en svensk pensions- eller kapitalförsäkring.

Under 2015 valde de nio kunderna till Kaptena att överlåta sina onoterade aktier i LeoVegas till en kapitalförsäkring i Danica. En fördel med att ha aktierna i en k-försäkring är att schablonbeskattningen av aktierna i k-försäkringen kan vara mer fördelaktig än reavinstbeskattning vid direktägande, under förutsättning att aktierna stiger i värde.

Annons

Annons

Kaptena använde sig i samband med överlåtelserna av en vedertagen värderingsmodell för onoterade aktier. De onoterade aktierna i de nio målen avyttrades till värderingar mellan 8,75 och 9,625 kronor.

Men i efterhand menade Skatteverket att denna värderingsmodell gav ett för lågt värde på aktierna. Enligt Skatteverket var den korrekta värderingen minst 25 kronor. Man grundade sin åsikt bland annat på att det under 2015 gjordes två värderingar av SEB respektive Carnegie inför en eventuell börsintroduktion, som kom fram till ett högre aktievärde än Kaptenas värderingsmodell. Skatteverket valde därför att upptaxera de nio personerna med sammanlagt cirka 87 miljoner kronor.

De upptaxerade personerna överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten, som nu har kommit med sina domar i de nio skattemålen.

Förvaltningsrätten i Stockholm underkänner i domarna helt Skatteverkets resonemang om värderingen av LeoVegas-aktierna.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons