FondNyhet

Juliryck för TIN Ny Teknik – här är dragloken

Carl Armfelt och Erik SpringchornCarl Armfelt och Erik Springchorn
Carl Armfelt och Erik Springchorn
Publicerad
Uppdaterad

Enligt förvaltarduon Carl Armfelt och Erik Sprinchorn var juli en stark månad där en tydlig trend var att investerare hittat tillbaka till globala teknikbolag.

Finwire

Enligt förvaltarna är uppgången bland annat hänförlig till att teknikbolagen visat motståndskraft och lägre känslighet mot en minskad ekonomisk tillväxt än förväntat under pågående rapportsäsong. Samtidigt har man sett en avmattning bland långräntor där bland annat den amerikanska tioåringen gått från 3,5 till 2,6 procent under juli.

”Vi tror att i nuvarande klimat kommer det bli ännu viktigare att fastställa vilka bolag som kan fortsätta växa omsättning och vinster trots en inbromsande konjunktur. Det har också varit tydlig att vi hittar de mest attraktiva investeringsmöjligheterna i befintliga innehav. De mest attraktiva ökningskandidaterna har varit bolag med stark tillväxt, kassaflöden och bevisade affärsmodeller. En ytterligare observation är att vi inom mjukvara haft tydligare fokus på B2B-mjukvara där utsikter och till exempel ’churn’ är lättare att ha en åsikt om jämfört med konsumenttjänster”, skriver Armfelt och Sprinchorn.

Positiva bidragsgivare under månaden var bland annat Cint, Viaplay och Sectra. I den negativa vågskålen fanns Sinch, Epidemic Sound och Biogaia.

Annons

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Embracer, Evolution och Surgical Science.

Fondens största segment vid månadsskiftet var hälsa, mjukvara och digitala varumärken med portföljexponeringar om 31, 28 respektive 23 procent.

TIN Ny Teknik, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent7,0
Index MM, förändring i procent11,0
Annons