Finans Nyhet

Jens Henriksson: ”Onyanserad kritik mot greenwashing”

Taggar i artikeln

Swedbank
"Arbetet med hållbarhet har pågått under lång tid och vi försöker integrera det i allt vi gör. Vi är en möjliggörare i övergången från brunt till grönt och den omställningen sker just nu", säger Jens Henriksson. Foto: Swedbank
Publicerad

Swedbanks vd till Realtid om hållbarhet, kulturgenomgången och synen på greenwashing.

Anders Frick

Som enda nordiska bank tar Swedbank nu plats i Dow Jones Sustainability Index 2020, ett index som årligen rankar världens mest hållbara företag. Vd Jens Henriksson säger till Realtid att hållbarhetsfrågor är på agendan på högsta nivå i banken – inte minst sedan konsultföretaget Oliver Wyman utvärderade Swedbanks kultur, på uppdrag av banken.

– Kulturgenomgången kom fram till att det finns en oklarhet om vår önskade position inom vissa områden. Därför tittar vi just nu igenom vilken position vi ska ha, och det finns ett tryck från både medarbetare och styrelse att ta ytterligare steg mot ökad hållbarhet, säger Jens Henriksson till Realtid.

Dow Jones Sustainability Index 2020 tar bland annat hänsyn till bolagsstyrning, riskhantering, varumärkesbyggande, mänskliga rättigheter, klimatet och arbetspraxis. Samtidigt ser Jens Henriksson ingen större risk för att bolag använder hållbarhetsindex för greenwashing, alltså att skönmåla verksamheter som i grunden inte är hållbara.

Annons

– Både Dow Jones och Standard & Poor’s är ju professionella aktörer som har en väldigt gedigen process, så detta är en kvalitetsstämpel och verkligen ingen greenwashing. Å andra sidan finns det en onyanserad kritik mot greenwashing. Visst kan det finnas något företag som använder index likt dessa för greenwashing, men i grund och botten är det på marginalen. Det viktiga och centrala är att samhällsdebatten förändras i en mer hållbar riktning, säger Jens Henriksson.

Swedbank genomför själva en hel del hållbarhetsinitiativ för internt bruk. Nyligen invigde energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman en solcellspark i Linköping. Elen som produceras där under de kommande 20 åren kommer uteslutande att köpas av Swedbank. Den största förändringen inom hållbarhet sker dock inte bankinternt utan om och när Swedbank i sin tur hjälper sina kunder att bli mer hållbara.

Hur långt är ni beredda att gå för att sätta stopp för finansiering av exempelvis fossilsatsningar som era kunder vill göra?
– Vårt interna arbete är visserligen viktigt, vi är trots allt 16 000 personer på Swedbank. Vi drar ner på vårt koldioxidavtryck kontinuerligt från den neutrala nivå vi uppnådde förra året. Det vi ser är viktigast nu är att hjälpa våra kunder i transformationen mot ökad hållbarhet. Men om vi i världen idag skulle bestämma oss för att omgående vara koldioxidneutrala så skulle det medföra stora problem och i många fall direkt förödande konsekvenser, inte minst för världens fattiga länder, säger Jens Henriksson.

Annons

Som exempel på Swedbanks arbete nämner han bolagets stora satsning på gröna obligationer och att portföljerna i Swedbank Robur om fem år ska ha tydlig styrning i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen i världen till 1,5 grader celcius.

– Arbetet med hållbarhet har pågått under lång tid och vi försöker integrera det i allt vi gör. Vi är en möjliggörare i övergången från brunt till grönt och den omställningen sker just nu, säger Jens Henriksson.

Han säger att när Swedbank idag utvärderar affärsmodeller för sådant som folk vill låna till så är hållbarhet en viktig faktor.

Annons

– Sedan förflyttar vi oss hela tiden, så de krav som vi sätter idag är säkert ännu tuffare om något år eller så. Vi är mitt i ett omställningsarbete och har varit det i 200 år, säger Jens Henriksson.

Annons