Finans Nyhet

”Jävsbeslutet ogiltigt”

Publicerad

Advokatsamfundets disciplinnämnd var inte behörig att pröva jävsanmälan mot Roschier-advokaterna Claes Lundblad och Henrik Fieber. Det hävdar KPMG som kräver att processen tas om från början.

Realtid.se kan avslöja att KPMG har överklagat Advokatsamfundets disciplinnämnds beslut mot Claes Lundblad och Henrik Fieber.

Efter en genomgång av beslutet från oktober i år anser sig KPMG kunna styrka att disciplinnämnden inte var behörig att pröva ärendet. Orsaken är att nämnden inte var fulltalig.

Realtid.se har tidigare rapporterat om att flera ordinarie ledamöter i disciplinnämnden inte kunde delta i behandlingen av Roschier-ärendet på grund av jäv. Lösningen blev att välja in en ersättare för att nämnden skulle bestå av de minst sex ledamöter som krävs enligt stadgarna.

Annons

Till ersättare utsågs advokat Claes Peyron, själv tidigare ordförande i nämnden. Men enligt KPMG valdes han i strid med stadgarna. KPMG menar att det fanns en ordinarie ledamot som inte var jävig och som hade kunna delta i beslutet, om mötet bara hade flyttats till en annan dag.

Enligt en överklagan som KPMG skickat till Advokatsamfundet hävdar revisionsjätten att den felaktiga handläggningen innebär att beslutet är ogiltigt och att hela processen måste tas om från början.

”KPMG gör i första hand gällande att Claes Peyrons bristande behörighet att delta i avgörandet tillsammans med disciplinnämnden därigenom inte varit beslutför innebär att beslutet är en nullitet”, det vill säga att beslutet är ogiltigt eftersom det fattats av en obehörig person. ”Detta får till konsekvens att något beslut över huvud taget inte anses ha fattats.”

Annons

Om nämnden kommer fram till att beslutet inte utgör en nullitet vill KPMG i andra hand att samfundet återkallar beslutet.

I tredje hand begär KPMG vägledning av disciplinnämnden för hur situationen ska attackeras. ”Fall som detta, då beslut tagits utan beslutsförhet, utgör ett grovt handläggnings/rättegångsfel av den typ som i allmänhet får antas ha inverkat på målets utgång”.

I beslutet kom nämnden fram till att Roschier-delägaren Claes Lundblad hade brutit mot god advokatsed och han tilldelades därför en erinran. Lundblad friades dock på flera punkter. Kollegan Fieber undkom helt utan anmärkning. KPMG har kritiserat disciplinnämndens tolkningar i beslutet och begär möjligheten att komplettera tidigare anmälan med nytt material. Det kan också bli aktuellt att begära muntlig föredragning om ärendet prövas på nytt.

Annons

Advokatsamfundets ordförande Claes Zettermarck som utsåg Peyron till tillfällig ledamot i nämnden vill inte ge några kommentarer beträffande ärendet.

Annons