Jansson: Inflationsbilden ser betydligt ljusare ut

Taggar i artikeln

Riksbanken Styrräntan
Per Jansson, vice riksbankschef. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

”Min syn på läget har förändrats en hel del. Jag har blivit allt mer övertygad om att inflationstrycket nu verkligen avtar.” Det sa vice riksbankschef Per Jansson när han i dag besökte Malmö och talade om Riksbankens senaste räntebeslut.

Realtid.se

– Man ska vara försiktig med att dra långtgående slutsatser från enskilda månadsutfall. Men det går inte att komma ifrån att det senaste inflationsutfallet för oktober innehåller ett stort antal förändringar i prisbilden som tydligt säger att inflationstrycket nu avtar, sa Per Jansson.

Att inflationsbilden nu är ljusare än tidigare får enligt honom även stöd i det att företagens prisplaner justerats ner, att producentpriserna för konsumtionsvaror inte ökar lika snabbt och att inflationen i omvärlden blivit lägre.

–Att svensk ekonomi för tillfället håller på att kylas av minskar också riskerna för att inflationen ska bita sig fast på en för hög nivå.

Annons

Den senaste tidens kronförstärkning är enligt Per Jansson ytterligare en faktor som minskar risken för att vi ska få en svårhanterlig inflationsutveckling:

–Även om man ska vara försiktig med att anta att den positiva kronutvecklingen bara ska fortsätta, skapar detta ändå för stunden ett visst andrum.

Per Jansson underströk att det alltid är en balansgång när man bedriver penningpolitik mellan att invänta mer information för att kunna dra mer tillförlitliga slutsatser och att agera hyggligt skyndsamt för att inte ”hamna på efterkälken”.

Annons

–Jag menar att det nu finns tillräckligt med information för att inte höja räntan vidare. Att styrräntebanan fortsätter att stiga något i början av nästa år indikerar dock att vi har full beredskap att göra mer om det skulle visa sig nödvändigt. Förhoppningsvis slipper vi det, men osvuret är förstås bäst”, avslutade Jansson.
 

Annons