Hållbarhet & ESGNyhet

”Jag tycker att man blandar ihop äpplen och apelsiner”

Henrik Andersson, Didner & GergeHenrik Andersson, Didner & Gerge
"Exempelvis Saab, liksom många andra försvarsrelaterade bolag, är låg-lönsamma företag. Vi vill ju äga bolag som är värdeskapande, lönsamma och drivs på ett transparent sätt. Och på frågan om vi tror att bolagets affärsmodell kommer att vara starkare om tio år, vill vi kunna svara ja. Den kanske viktigaste hållbarhetsaspekten för en långsiktig investerare är att äga värdeskapande företag. Det har få försvarsrelaterade företag varit, kanske på grund av att andra aspekter driver affären." Det säger Henrik Andersson som tillsammans med kollegan Lars Johansson förvaltar Didner & Gerges globalfond. 
Publicerad
Uppdaterad

”Ett sätt att stärka försvarsindustrin i demokratiska länder vore om stater var tydligare ägare och stod för primärkapitalet. Vi som handlar på andrahandsmarknaden har ju ingen påverkan på det”, säger Henrik Andersson, förvaltare av Didner & Gerges Svanen-märkta globalfond, som anser att debatten om investeringar i försvarsindustrin är missriktad. 

Annelie Östlund

Reporter

–Ibland händer det ju någonting större inom ett område och tanken blir – det där är en märkeshändelse, en ”game changer”. Givetvis är det stora skillnader i övrigt men sett till fortsatt utveckling kan nog covid-viruset spela samma roll som Steve Jobs första iPhone-presentation. 

Det säger Henrik Andersson som tillsammans med kollegan Lars Johansson förvaltar Didner & Gerges globalfond. 

–Om man tittar på de största företagen i världen under de trettio senaste åren så har det varit mycket olja och amerikanska tech-bolag. Om tio till tjugo år tror jag många hälso- och medicinteknikbolag kommer att finnas på 30-i-topp-listan. Det kommer att handla om biologisk forskning, diagnostik, mycket vaccination, DNA och RNA-teknik.  

Annons

I Didner & Gerges globalfond står hälso- och medicinteknik för drygt en fjärdedel av värdet. Bland nyförvärven finns Qiagen, en tysk leverantör av prov- och analystekniker för molekylär diagnostik, tillämpad testning, akademisk och farmaceutisk forskning. 

Qiagens produkter har bland annat legat bakom fem Nobelpris. Bolaget har alltid haft extremt hög produktkvalitet, ett stort ingenjörskunnande men har varit lite sämre på att prissätta sina produkter och att välja sina tillväxtområden. Nu har man börjat prissätta bättre och blivit mer disciplinerade vad gäller att driva företaget på ett lönsamt sätt, säger Henrik Andersson.   

En sektorkollega till Qiagen, som fångade förvaltarnas intresse mitt under brinnande pandemi, är amerikanska Icon. 

Annons

–Jag diskuterade med en amerikansk kontakt vilka bolag som står bakom vaccinationsarbetet och gör störst skillnad. Han nämnde bland annat Icon Plc – ett bolag som jag knappt hört talas om tidigare.  

Amerikanska Icon, med huvudkontor i Irland, hjälper forsknings- och läkemedelsbolag att ta ett läkemedel från fas I till godkännande, bland annat genom att genomföra tester på patientgrupper.  

–Pfizer-BioNTechs vaccin togs fram på rekordtid. Och det var Icon som genomförde studien med 40 000 patienter åt Pfizer. Icon gjorde godkännandet möjligt.  

Annons

Globalfonden har också investerat i en rad miljö- och energiteknik-bolag, däribland amerikanska Ameresco med grundaren, vd:n och ordföranden George P. Sakellaris.  

Ameresco är det tredje bolaget i ordningen som Sakellaris skapat och i vissa kretsar är han känd som ”Mr Energy Eficiency”. 

–Bolaget går till kunden och säger att vi sänker era energikostnader och förbättrar er image på miljöområdet. Här och nu. Det kan handla om allt ifrån att byta ut gamla oljepannor i källaren på hus, upphandla och förhandla med kundens energileverantörer och bygga solenergiparker bredvid fabriker som vill ersätta sitt gasberoende. 

En av bolagets kunder är JP Morgan.  

JP Morgan har installerat solpaneler på taken på skyskraporna i New York.  

Stora kunder är också kommuner och delstater i USA.  

Satsar på bolag i medvind

När Henrik Andersson och kollegan Lars Johansson letar efter aktier gör de det inom områden som de anser har en strukturell medvind.  

–Det är alltid bättre att ha ett bra bolag i medvind än att ha ett bra bolag i motvind. Därför letar vi framförallt efter välskötta bolag inom fem olika kluster.  

Utöver hälso- och medicinteknik, miljö- och energiteknik rör det sig exempelvis om bolag med digitala affärsmodeller och företag som är skickliga på att allokera sitt kapital genom förvärv och investeringar.  

Men kol, olja, gas, kärnkraft, tobak, vapen och bolag som bryter mot internationella normer är förbjudna. Didner & Gerges globalfond är nämligen Svanen-märkt.  

Realtid har tidigare skrivit om den hastigt uppblossade kritiken från ledarhåll avseende att statliga Svanen inte tillåter investeringar inom försvarsindustrin.  

Från att tidigare ha betraktat försvarsföretag som paria ses det nu som en samhällsplikt att investera i dem.  

Nyligen meddelade SEB Investment Management att man uppdaterat sin hållbarhetspolicy gällande investeringar i försvarsindustrin. ”Det innebär att ett antal fonder som placerar i aktier och företagsobligationer kommer att kunna investera i försvarssektorn”, skriver man i ett pressmeddelande.  

Problem med lönsamheten

–Jag blev förvånad över hur snabbt den här debatten från ledarhåll påverkade diskussionen på finansmarknaden. Och jag tycker att man i det här fallet blandar ihop äpplen och apelsiner, säger Henrik Andersson och fortsätter:  

–Ett sätt att stärka försvarsindustrin i demokratiska länder vore om stater var tydligare ägare och stod för primärkapitalet. Vi som handlar på andrahandsmarknaden har ju ingen påverkan på det.  

Att Didner & Gerge inte intresserar sig för försvarsaktier beror också på att industrin historiskt visat upp problem med lönsamheten.  

–Exempelvis Saab, liksom många andra försvarsrelaterade bolag, är låg-lönsamma företag. Vi vill ju äga bolag som är värdeskapande, lönsamma och drivs på ett transparent sätt. Och på frågan om vi tror att bolagets affärsmodell kommer att vara starkare om tio år, vill vi kunna svara ja. Den kanske viktigaste hållbarhetsaspekten för en långsiktig investerare är att äga värdeskapande företag. Det har få försvarsrelaterade företag varit, kanske på grund av att andra aspekter driver affären. 

Samtidigt sticker han inte under stol med att ESG-debatten ibland känns märklig och omogen.  

–Vi har fört många samtal med ISS om vad som är bra och dåligt. Exempelvis har John Deere klassats som icke hållbar. Bolaget erhåller mer än 5 procent av omsättningen från försvarsindustrin. Det handlade om deras vagnar som bland annat transporterar sjukvårdspersonal i fält. Det likställdes alltså med omsättning från dödliga vapen.  

 Faktaruta:  

En Svanenmärkt investeringsfond arbetar med fyra olika hållbarhetsstrategier: att välja bort företag, att välja in företag, aktivt ägarskap och transparens. Det ger investerarna möjlighet att indirekt påverka företag i en grönare riktning och på så vis bidra till ett mer hållbart samhälle både på kort och lång sikt.       

En Svanenmärkt fond: 
•    Väljer bort de sämsta företagen och branscherna inom t.ex. kol, olja gas, kärnkraft, tobak, vapen och brott mot internationella normer. 
•    Väljer in mer hållbara företag, genom att premiera företag med starkt hållbarhetsarbete sett ur ett ESG och EU Taxonomi perspektiv. 
•    Utöver aktivt ägarskap, genom att påverka företag där osäkerhet finns om de lever upp till internationella normer i de fall företaget inte säljs. 
•    Publicerar alla innehav i portföljen och ger ut en årlig hållbarhetsrapport.    

Dessutom ska fonden samla poäng genom att visa en stark grön inkludering eller ett starkt aktivt ägarskap.  

 

Annons