Finans Nyhet

“Jag känner Swedbank som i grunden en lönsam och välskött bank”

Publicerad
Uppdaterad

Valberedningen i Swedbank föreslår nyval av Josefin Lindstrand som är “Specialist Counsel” på advokatfirman Hammarskiöld & Co. Hon vill inte uttala sig om hur hon ser på bankens hantering av penningtvättsskandalen. “Jag måste sätta mig in i vad som verkligen har hänt”, säger hon.

Miriam Istner-Byman

Igår blev det känt att valberedningen i Swedbank föreslår nyval av Bo Magnusson, tidigare ställföreträdande koncernchef på SEB och Josefin Lindstrand, jurist på advokatbyrån Hammarskiöld & Co.

Josefin Lindstrand anslöt till Hammarskiöld & Co förra året. Där ingår hon i arbetsgruppen Bank och Finans. I sitt arbete fokuserar hon bland annat på penningtvätt, regelefterlevnad och riskhantering och hon anlitas ofta av banker, investmentfirmor, fonder och andra aktörer i branschen.

Men hon vill inte uttala sig om något som har med Swedbanks penningtvättsskandal att göra.

Annons

– Det är inte något som jag vill kommentera i det här läget. Jag måste sätta mig in i vad som verkligen har hänt. Det är svårt att uttala sig utifrån medias rapportering.

Har du inte fått någon kompletterande information från Swedbank?

– Nej, det har jag inte.

Annons

Var det självklart för dig att tacka ja till detta uppdrag?

– Det är ett viktigt uppdrag och en möjlighet för mig att använda mina kunskaper för att bidra till en samhällsviktig bank. Alla uppdrag måste givetvis övervägas, med beaktande av vad man själv kan tillföra och befintliga uppdrag. Men jag ser mycket positivt på nomineringen.

Idag är Josefin Lindstrand vice ordförande i styrelsen och ordförande för risk och revisionsutskottet i Sörmlands Sparbank – ett uppdrag som hon lovar att lämna om hon blir vald enligt nomineringen,

Annons

– Om jag blir vald av stämman lämnar jag omedelbart mitt uppdrag för Sörmlands Sparbank, som har ägarintressen i Swedbank. Detta för att värna min status som oberoende styrelseledamot. Vad gäller andra uppdrag måste alltid en utvärdering göras för varje enskilt uppdrag.

Varför vill du ingå i Swedbanks styrelse?

– Jag känner Swedbank som i grunden en lönsam och välskött bank som för närvarande befinner sig i ett läge där min erfarenhet och kompetens kommer till sin rätt.

Vad kan du tillföra till styrelsen?

– Jag har arbetat länge med frågor kring penningtvätt, regelefterlevnad och riskhantering både från ett operativt och från ett styrelseperspektiv och ser, förutsatt att jag blir invald, fram emot att kunna bidra med bland annat dessa erfarenheter.

Är det några särskilda frågor som du vill fokusera på?

– Det är för tidigt att säga innan jag tillträtt uppdraget och närmare satt mig in i aktuella ärenden, men jag utgår  som sagt ifrån att mina kunskaper inom regelefterlevnad, riskhantering och penningtvätt kommer att komma till sin rätt.

Vilka är de vanligaste fallgroparna inom penningtvätt?

– Det här är ett mycket komplext område med många olika aspekter som man ska ta hänsyn till. Det går därför inte på ett enkelt sätt att säga vilka de vanligaste fallgroparna är.

Upplever du att behovet av din expertis har ökat under den senaste tiden till följd av alla penningtvättsskandaler?

– Nej, det gör jag inte. Det har varit en viktig fråga under längre tid.

Annons