Börs

Irländsk startup väljer First North

Det finns för lite aktivitet på  Irish Exchange och brexit oroar på AIM i Storbritannien – därför väljer irländska Kollect att börsnoteras på First North i Stockholm.

Uppdaterad 2019-12-05
Publicerad 2019-12-05

Det irländska avfallslogistikföretaget Kollect on Demand har snabbt vuxit snabbt i ett Irland där varje hushåll och företag själv väljer vem som ska sköta hanteringen av avfall. Nu ska bolaget noteras på First Nnorth i Stockholm. för att kunna växa som man vill. En av planerna är att expandera till Manchester med kranskommuner i England.

Varför börsnoteras ni i Stockholm?  
– Det finns en enorm marknadsmöjlighet framför oss och vi letar efter att skaffa tillväxtkapital för att dra nytta av detta. Det finns för lite aktivitet på Irish Exchange, bara en notering i år. Vi tittade också på AIM i Storbritannien, men det råder stor osäkerhet på grund av Brexit och AIM har vanligtvis inte fokus på hållbarhetsföretag och teknikföretag, säger vd John O'Connor.

– På Nasdaq First North finns det ett väl fungerande ekosystem för investeringar och en investeringskultur av smarta investerare som förstår teknikföretag. Nasdaq First North är också ett bra utbyte för att låta ett företag växa till nästa nivå och därefter.

– Svenskar är också fokuserade på att vara gröna och hållbara vilket är i linje med verksamheten. Vi kunde ha tagit in kapital på Irland men skulle inte ha gett de fördelar som svenska investeringar ger.

Hur mycket kapital behöver ni ta in?
– Vi tar in 24,6 miljoner kronor i börsnoteringen. Vi tar in kapital på grund av den enorma marknadsmöjligheten som ligger framför oss och som den första motorn kommer tillväxtkapitalet att hjälpa oss att dra nytta av denna möjlighet. 10 procent kommer att investeras i att utveckla vår teknik, 60 procent kommer till försäljning och marknadsföring, 15 procent kommer att spenderas på drift och administration, stödja tillväxten av verksamheten och resterande 15 procent kommer att spenderas på återbetalning av skuld.

Vd John O´Connor bekriver likheterna och skillnaderna mellan den svenska och irländska marknaden. På Irland är avfallsindustrin privatiseras helt och hållet.  Irland arbetar med principen att "förorenaren betalar", alltså de stom står för avfallet betalar direkt för det.

– Detta är utformat för att minska skapandet av avfall och uppmuntra till återvinning. Privata avfallstjänster inkluderar inhämtning av hushållsavfall, insamling av kommersiellt avfall, uthyrning av containrar (eller överhoppning) och borttagning av föremål som möbler, madrasser och andra stora föremål. Kollect driver en online marknadsplats som kopplar samman kunder (företag och hushåll) som behöver bortskaffa avfall med hållbara avfallsföretag som samlar in och återvinner avfall med vår teknikplattform.

I Sverige betalar regeringen för avfallet, oavsett vem som står för avfallet.

Kollect har vunnit pris på Irland som smartaste startup.

– Vårt fokus på hållbarhet och engagemang för att skapa en mer hållbar värld tilltalar kunderna. Fokus på kunder och hållbarhet innebär att vi har ett stort socialt bevis på vårt rykte och online reivews (vi är Irlands bästa rankade avfallsföretag).

– Ur affärssynpunkt hjälper detta till lägre kostnader för kundförvärv. Vi är också unika genom att vi har teknisk kunskap för att bygga en online-plattform somkopplar samman kunder till avfallsentreprenörer, men också att vi har branschkunskap och erfarenhet för att kunna hantera relationer mellan tredje part (leverantör).

Hur ser framtidsplanerna ut?
– Vår tillväxtstrategi för onlineplattformen är en city-by-city-strategi, med fokus på städer som har tre av de fyra ovan nämnda vertikalerna privatiserade (där kunder betalar avfallshämtarna direkt). I Storbritannien finns det 75 målstäder och en befolkning på över 40 miljoner inom dessa städer. Storleken på avfallsmarknaden i Storbritannien är endast 9 miljarder euro eller 96 miljarder kronor per år. På mindre än tre år i vår första stad, där vi verkar i alla vertikaler, får vi i genomsnitt mer än 567 kronor per år från varje hushåll i staden.
 
– Från utbudssidan i Storbritannien har 80 procent  av avfallsbolagen tio eller färre anställda vilket gör det till en perfekt marknad att aggregera. Vi kan ge dessa små avfallsföretag en räckvidd för kunder och en teknisk infrastruktur som de annars inte skulle kunna att utveckla.

Platsannonser