Lars Mac Key, chef för hållbara investeringar på Danske Bank. Foto: Alexander Donka
Lars Mac Key, chef för hållbara investeringar på Danske Bank. Foto: Alexander Donka
Finans

"Investerare skriker efter hållbara tillgångar"

Den totala marknaden för hållbara obligationer ökar kraftigt både avseende volym och antal under första kvartalet 2021 jämfört med samma period förra året. Den emitterade volymen sociala obligationer stiger med hela 600 procent.

Uppdaterad 2021-03-31
Publicerad 2021-03-31

Q1 2020 var ett historiskt starkt kvartal för hållbara obligationer, effekterna av corona-pandemin slog igenom först under andra kvartalet. Trots den starka inledningen på 2020 krossas tidigare marknadsrekord med 300 procent under första kvartalet i år. Det visar en sammanställning från Danske Bank.

Med hållbara obligationer avses gröna, sociala, hållbara och hållbarhetslänkade obligationer.

- Trots att det ges ut rekordmånga och rekordstora hållbara obligationer så verkar marknaden omättlig. Investerare skriker efter hållbara tillgångar att investera i och de organisationer som emitterar får tillgång till finansiering till väldigt fördelaktiga villkor, säger Lars Mac Key, chef för hållbara obligationer på Danske Bank.

Danske Bank ser en fortsatt ökning av gröna obligationer från stater. Förra årets inträde av Tyskland och Sverige har i år följts upp av Italien. Spanien och Danmark förväntas ta steget runt sommaren.

Under onsdagen presenterade, som ett aktuellt exempel, Kommuninvest Lån för Social Hållbarhet till alla medlemmar.  Den är till för kommuner och regioner, inklusive deras bolag, som vill stärka och synliggöra sitt arbete för social hållbarhet.

Lån kan beviljas för investeringar inom tre kategorier: boende och boendemiljöer / trygghet, säkerhet och tillgänglighet / samt hälsa, utbildning, idrott och kultur. Lånen ska finansiera investeringar som, enskilt eller i kombination med riktade social insatser, kan bidra till att nå sociala mål.

Kommuninvests måsättning är att på sikt emittera en första social obligation. 

Trender första kvartalet

  • Sociala obligationer upp från USD 13 miljarder Q1 2020 till 75 miljarder - främst drivet av EU’s Sure-program (Unemployment Risks in an Emergency) som avslutas i maj
  • Samma dramatiska ökning på marknaden för hållbara obligationer sker parallellt i USD, EUR och SEK
  • Sustainability-Linked Bonds har inte fått sitt genombrott ännu trots H&M:s extremt lyckade emittering – Danske väntar på ”proppen ur” för denna typ av nya obligationer under Q2-3.
  • 30 procent av EU:s återhämtningsfond om euro 750 miljarder ska finansieras genom gröna obligationer, med förväntad start vid halvårsskiftet
Källa: Bloomberg, Danske Bank, EU och Reuters.

Platsannonser

Logga in