Lönegarantin, Skatteverket, Eva Nordmark
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister. Foto: TT
Politik

"Inte en krona ska gå till kriminella"

Hundratals miljoner kronor betalas ut felaktigt genom lönegarantisystemet varje år.  Skatteverket får nu i uppdrag av regeringen att titta på vad som krävs för att myndigheten ska kunna ta över ansvaret för lönegarantin från länsstyrelserna.

Publicerad 2021-10-15

– Vi ser att lönegarantin är ett stöd kriminella riktar in sig på. Därför är det viktigt att täppa igen alla luckor som kan bidra till felaktiga utbetalningar. Ett uppdrag ges till Skatteverket att utreda och återkomma med förslag på åtgärder. Inte en krona ska gå till kriminella, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i en skriftlig kommentar.

Den statliga lönegarantin är en ersättning som anställda kan få när ett företag försätts i konkurs eller genomgår en rekonstruktion och inte kan betala ut den lön som företaget är skylig den anställde. Statens kostnader för lönegarantin är omkring tre3miljarder kronor varje år. I dag är det sju länsstyrelser som ansvarar för att betala ut lönegaranti och med stöd från Kammarkollegiet hantera återkrav av felaktigt utbetald lönegaranti.

I uppdraget ingår det bland annat att föreslå ändringar så att staten lättare ska kunna stoppa och kräva tillbaka felaktiga utbetalningar av lönegarantin. Det framgår av ett pressmeddelande.

Skatteverket ska också utreda vilka åtgärder som behöver genomföras om Skatteverket ska ta över ansvaret för lönegarantin från länsstyrelserna. Det handlar bland annat om hur Skatteverket kan hantera utbetalningar och om reglerna om utbyte och utlämnade av information mellan aktörerna som hanterar lönegaranti behöver ändras.

Uppdraget ska redovisas senast 3 juni 2022.

Platsannonser

Logga in