Annons

Annons

Inte alltid billigare advokaträkningar när tjänsterna digitaliseras

Advokaträkningarna har inte blivit billigare sedan advokatbyråer började använda nya digitala verktyg. Det uppger varannan internationell klient.

Varannan klient – företrädesvis bolagsjurister – som svarat på frågorna upplever inte att de deras rådgivningskostnader har minskat under de senaste tolv månaderna, trots att deras konsulter använt sig av nya digitala verktyg.

Det skriver Legally Yours och hänvisar till en artikel i brittiska The Lawyer. 

Endast två procent av respondenterna upplever att advokaternas användande av nya verktyg bidragit till att skära ned deras kostnader med mellan 31 och 50 procent.

Sju procent av de svarande anger att de sparat upp till 20 procent sedan deras konsulter börjat använda digitala verktyg i större utsträckning.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons