Annons

Annons

intacta_5342.jpg

Intacta Kapital, Foto: Intacta Kapital samt domstolshandling
Intacta Kapital, Foto: Intacta Kapital samt domstolshandling

Intacta-konkursen stor smäll för Skattverket

Skatteverket, skådespelaren Johan Rabeus och revisionsfirman Deloitte får nöja sig med en bråkdel av fordringarna i Intactas konkurs.

Konkursförvaltare Lars-Henrik Andersson, partner på Cirio Advokatbyrå, har lämnat in utdelningsförslaget i Tristin-konkursen, tidigare Contender Capital och senare Intacta Kapital. Utdelningen i konkursen blir totalt 1,9 miljoner kronor som ska delas mellan en lång rad borgenärer som tillsammans har fordringar på bolaget om 49,8 miljoner kronor.

Tristin, som konkursbolaget i dag heter, bedrev en värdepappersrörelse och försäkringsförmedling, huvudsakligen kapitalförvaltning samt rådgivning till såväl företag som privatpersoner. Bolaget hette från början Contender Capital.

I en rad artiklar har Realtid följt efterdyningarna av Contender Capitals verksamhet som bland annat lett till åtal och dom mot Fredrik Rodger, som var vd för Contender Kapital Holding, åtal och friande dom mot GKL-duon Lars Guldstrans och Peter Lindh samt ett eventuellt stundande åtal mot den finländske finansmannen Johan Ulander.

Annons

Annons

Nu kan Realtid berätta att ägarna Lars Nicholls, Karl Hultman och Daniel Aspelin får full utdelning på delar av sina fordringar på bolaget. Övriga får betydligt sämre utdelning. Exempelvis Skatteverket som har den största fodran på företaget – 10,7 miljoner kronor. Myndigheten får ut 345 000 kronor från konkursboet, en utdelning på 3,2 procent av fodran.

Lars Nicholls får drygt 62 000 kronor, Karl Hultman får drygt 7 000 kronor och Daniel Aspelin får cirka 180 000 kronor. Lars Nicholls, Karl Hultman och Daniel Aspelin har även oprioriterade fordringar som uppgick till 337 000 kronor respektive 109 000 kronor och 90 000, av detta fick de en utdelning på 11 000 respektive 3 500 och 2 900 kronor.

Bland de större fordringsägare finns även skådespelaren Johan Rabaeus produktionsbolag Rabaeus Produktion där man fastställt fordran på 3,5 miljoner kronor. Produktionsbolaget får en utdelning om 113 000 kronor.

G Grönberg Advokatbyrå som har en fastställd fordran på bolaget om 2,7 miljoner kronor får en utdelning om 86 000 kronor.

Deloitte har en total fastställd fordran om 564 000 kronor och får en utdelning från konkursboet om 18 000 kronor.

Lars Henning som också var ägare av bolaget hade en oprioriterad fordran om 400 000. Han fick en utdelning om 13 000 kronor.

En tidigare portföljförvaltare på Intacta har en fordran om 77 000 kronor på bolaget. Han fick en utdelning på 2 500 kronor.

Global Gold Corporation har en fastställd fordran om 9,5 miljoner kronor. Bolaget får en utdelning om 307 000 kronor från konkursboet.

Bland borgenärerna finns även en privatperson som har en fordran om 9,5 miljoner kronor på bolaget. Kvinnan får endast ut 306 000 konor från konkursboet.

Rejäl huvudvärk

När Contender Capitals verksamhet såldes vidare bildades Intacta Kapital med Daniel Aspelin som vd. Ganska snart efter köpet kom huvudvärken då en rad fordringar började dyka upp efter Contender-tiden som följdes av den aktuella konkursen.

Vid Contender Capital verksamhetstid utgavs garantier till kunder. Johan Rabaeus produktionsbolag garanterades bland annat att värdet på den tecknade kapitalförsäkringen om 3,5 miljoner kronor skulle uppgå till minst 4 miljoner kronor fem år efter investeringen. Garantin innefattade även att Contender Kapital skulle vara skyldig att ersätta Rabaeus Produktion för mellanskillnaden upp till garanterat värde. Mellanskillnaden betalades aldrig ut, därav fordran.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons