Finans Nyhet

”Innovation handlar snarare om tillämpningar än om grundforskning”

Taggar i artikeln

Digitalisering Innovation Konsult
Fredrik Heghammar (grundare), Staffan Ekholm (CEO) och Joe Coppard (grundare), Another Tomorrow
Publicerad
Uppdaterad

I en tid av snabb förändring är det en utmaning för företagen att  definiera sin framtidsstrategi. Genom att titta på hur framgångsrika företag arbetar med innovation har bolaget Another Tomorrow utvecklat en modell som de hoppas ska underlätta för ”vanliga” bolag i deras innovationsarbete. ”Det handlar alltid om att man måste hoppa ut från kanten, men vår vision är att man ska hoppa ut med lite bättre känsla” säger bolaget CEO, Staffan Ekholm, till Realtid.

Miriam Istner-Byman

I en tid som präglas av snabb förändring och nya kundmönster står företagen inför tuffa utmaningar. Uber är idag världens största taxiföretag men de äger själva inga taxibilar. Airbnb är världens största uthyrare av boenden men de äger inga fastigheter. Inget av bolagen fanns för 10 år sedan. Teknikutvecklingen driver fram helt nya innovationer och fenomen i en takt som snabbt skriver om reglerna i de flesta branscher. Företag måste anpassa sig till framtidens behov, men vilka dessa är inte helt lätt att förutse. 

– Risken är att oförutsebarheten och de många möjligheter som finns gör både ledning och beslutsfattare lamslagna och passiviserade. Det är naturligt, men också det farligaste scenariet. Om man vill överleva måste man vara förändringsbenägen och hänga med i utvecklingen och kontinuerligt omdefiniera sin roll utifrån nya förutsättningar.

Det säger Staffan Ekholm, som är CEO på innovationsbolaget Another Tomorrow.

Annons

Bolagets affärsidé är att hjälpa företag och organisationer i deras innovationsarbete genom att titta på hur framgångsrika företag arbetar med innovation och anpassa den modellen till ”vanliga” företag. 

– Vi vill hjälpa våra kunder att hitta en inriktning som fungerar i framtiden. Det har alltid varit svårt, men är ännu svårare idag, eftersom förändringen går så snabbt; teknikutvecklingen och dess påverkan på oss i vårt vardagsliv accelererar något oerhört. Förr i tiden kunde man titta på gammal data och definiera sin position på marknaden för att hitta vägen framåt, men det räcker inte nu. 

Staffan Ekholm fortsätter: 

Annons

– Vem som är min kund eller partner idag kan ändras helt imorgon. Vi ser även att nya aktörer som kommer in utifrån skakar om; vi ser det i flera olika branscher, till exempel hotellbranschen som skakas om av Airbnb och musikindustrin som skakas om av Apple och av Spotify. De här aktörerna använder sig av befintlig teknik, men skapar ett helt nytt värde för konsumenterna. Det är inte lätt att förhålla sig till för traditionella bolag. Det finns inga givna vägar fram, utan företagen måste experimentera och istället för att vara branschstyrda måste de hela tiden vara uppmärksamma på vilka möjligheter som finns. Det är helt okej att inte ha den långsiktiga planen klar för sig, men man behöver hela tiden ta några steg framåt. Eftersom nya erbjudanden bygger på ny teknik och idéer utanför den befintliga branschen är det helt centralt att jobba med människor med olika bakgrund och perspektiv. 

Arbetsmodellen som Another Tomorrow har skapat är hämtad från både Google och från hackathon-världen där grundarna Joe Coppard och Fredrik Heghammar har sin bakgrund.

Modellen handlar om att erbjuda en formaliserad process för att möjliggöra problemlösning och idéutveckling med människor med olika perspektiv för att på kort tid ta fram konkreta prototyper som kan testas och delas med andra och som leder till konkreta affärsbeslut. 

Annons

– Vår vision är att våra kunder ska gå från ”ingenting” till ”någonting” och från frustration till visualisering som kan genom att testa sina idéer på marknaden och fatta kommersiella beslut på väldigt kort tid.

För att vara framgångsrik i innovationsarbetet behöver företagen/organisationerna arbeta aktivt med sin företagskultur, menar Staffan Ekholm.

– Forskning visar att det finns tydliga skillnader mellan organisationer som är homogena och organisationer där det finns mångfald när det gäller framgång. I organisationer som är homogena uppstår det sällan konflikter, man gör sällan misstag och man kan komma till beslut relativt snabbt. Men de når sällan de riktigt höga topparna. Annat är det med organisationer med mer mångfald som har längre beslutsprocesser, fler konflikter och gör fler misstag. Men det är också de som kan bli riktigt framgångsrika. Därför är det så viktigt att ha olika perspektiv i en organisation, men det förutsätter också att man har en tydlig process för att fånga upp alla olika perspektiv och idéer.

Förutom att arbetsgrupperna består av människor med olika perspektiv är det också viktigt att snabbt ta fram en prototyp, förklarar Staffan Ekholm. 

– När man väl har en prototyp är det lättare att se hur man ska gå vidare och vad som funkar och inte funkar. Det är även enklare att dela idén med andra. En prototyp behöver inte vara något komplicerat utan kan till exempel utgöras av en video, en ritning eller en ny paketering. Huvudsaken är att man gör något, att man är på väg. Därefter kan man utreda om det är rätt väg att gå. För att citera Alberto Savoia, som är en flitigt anlitad innovationsföreläsare: ”Make sure you are building the right ”it” before you build ”it” right”. 

När företag och organisationer ger sig ut på okänd mark innebär det per automatik att misstag begås, menar Staffan Ekholm. Därför får organisationer inte vara rädda för att göra misstag utan istället borde de arbeta för att företagskulturen ska vara så öppen och tillåtande som möjligt. 

– Många av de företag som har ett framgångsrikt innovationsklimat arbetar aktivt med sin företagskultur. Det handlar om att involvera alla i organisationen, att inte gömma sig bakom positioner och hierarkier, att skapa ett öppet klimat och en förändringsbenägen kultur. Min upplevelse är att organisationer som är väldigt hierarkiska är mindre benägna att göra misstag och därför lyckas sämre än mer platta organisationer med väldefinierade roller där det inte finns något ”jag är bättre än dig-tänk”. 

Vad innebär ”innovation” för dig?

– Många gånger förknippas ”innovation” med investeringstung forskning, men för mig handlar innovation snarare om tillämpningar än om grundforskning. Jag menar att ”innovation” är ett mindset att utveckla och förverkliga idéer.

Det kan till exempel handla om nya affärsmodeller, en ny paketering eller nya arbetsmetoder. Innovation behöver inte vara någonting som är dyrt. 

En fara som Staffan Ekholm ser är att fler företag startar så kallade ”labs” som fungerar som interna innovationscentra. 

– Risken är att de personer som ansvarar för dessa labs isoleras från resten av verksamheten och att de därför inte hittar de innovationer som skulle kunna skapa verkligt värde. En annan risk är att personer i organisationen som inte är knutna till dessa labs inte känner det som sin uppgift att innovera. 

Hur ser du på er framtid?

– Vi ser att våra kunder har stora behov av innovationsarbete så vi avser att växa.  Vår förhoppning är att vi inom snar framtid kommer att fungera som partners till dem under obestämd tid istället för att anlitas för kortare uppdrag. 

Staffan Ekholm avslutar:

– Det handlar alltid om att man måste hoppa ut från kanten, men vår vision är att man ska hoppa ut med lite bättre känsla. 

 

 

 

 

 

 

 

Annons