Ingen rök utan eld – Philip Morris lägger bud på 161 miljarder

Taggar i artikeln

Philip Morris Swedish Match
Tobaksbolaget Swedish Match. Foto: Arkiv
Publicerad
Uppdaterad

Aktieägarna i Swedish Match erbjuds 106 kronor kontant per aktie i Swedish Match. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 161,2 miljarder kronor, motsvarande cirka 16,0 miljarder amerikanska dollar.

Realtid.se

Priset som erbjuds för aktierna innebär en premie om 39,4 procent i förhållande till stängningskursen om 76,06 kronor den 9 maj 2022; 39,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 75,86 kronor under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 9 maj 2022; och 46,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 72,33 kronor under de 90 senaste handelsdagarna som avslutades den 9 maj 2022.

Swedish Match styrelse rekommenderar Swedish Match aktieägare att acceptera erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från SEB Corporate Finance.

En erbjudandehandling avseende erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 22 juni 2022. Acceptperioden för erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 23 juni 2022 och avslutas omkring den 30 september 2022.

Annons

Erbjudandet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att PMHH blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Swedish Match (efter full utspädning).

Det var under 2016 som PMI offentliggjorde sin nya målsättning att så snart som möjligt ersätta cigaretter med vetenskapligt baserade alternativ som är mindre skadliga, något som är till förmån för människor som röker, folkhälsan, PMI och samhället. PMI:s beslutsamhet för att nå detta mål och de framsteg som hittills gjorts är obestridliga: år 2015 kom i princip samtliga PMI:s nettointäkter från cigaretter, medan år 2021 kom närmare 30 procent av nettointäkterna från rökfria produkter. PMI:s mål är att år 2025 vara ett huvudsakligen rökfritt bolag där över hälften av nettointäkterna härrör från rökfria produkter.

Även om cigaretter utgör PMI:s historia och är en del av dess nutid, utgör de inte PMI:s framtid, skriver man i pressmeddelandet.

Annons

Samgåendet med Swedish Match skulle positionera PMI till att:
• bygga en bred global produktportfölj inom kategorin rökfria produkter, baserad på ledande forsknings- och utvecklingskapacitet, och tillsammans skapa tillväxt genom bolagens kompletterande styrkor;

• omedelbart få tillgång till, och kunna konkurrera på, den stora, attraktiva och växande amerikanska marknaden för rökfria produkter genom att: (i) fortsatt stödja och utveckla Swedish Match orala nikotinportfölj i USA, och (ii) nyttja Swedish Match etablerade operationella plattform i USA för att öppna upp för kommersiella möjligheter inom andra rökfria produktkategorier under de kommande åren; och

• påskynda globala expansionsmöjligheter för Swedish Match orala nikotinprodukter genom PMI:s internationella kommersiella infrastruktur och finansiella resurser.

Annons

PMI har för avsikt att bibehålla och utveckla Swedish Match operationella närvaro i Sverige, där stora delar av bolagets kompetensbas finns, och även i Richmond, Virginia, där Swedish Match U.S. Division har sitt huvudkontor. PMI har inga planer på att avyttra Swedish Match verksamhet inom tändprodukter.

PMI är ett amerikanskt bolag med säte i Virginia och huvudkontor i New York City, i USA. PMI:s aktier handlas på New York Stock Exchange.

BofA Securities och Citigroup Global Markets Limited är finansiella rådgivare till PMHH i samband med Erbjudandet. Roschier Advokatbyrå (transaktionsansvarig rådgivare), DLA Piper (internationell rådgivare), Clifford Chance, och Davis Polk & Wardwell är legala rådgivare till PMHH i samband med erbjudandet.

Annons