Inga bevis mot it-sabotören

Under fredagen skulle Skatteverket ha presenterat "omfattande skriftlig och muntlig bevisning" mot den medarbetare som kritiserade it-driften så hårt att han fick sparken. Bevisen uteblev.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2008-05-30

– Det behövs kanske inte, säger advokaten. Men domstolen kan tvinga konsulterna från Hewlett Packard att vittna.

Precis ett år har gått sedan Skatteverket spakade en medarbetare som anklagades för att ha saboterat nätövervakningen för myndighetens servrar.

Myndigheten har stämt mannen i Arbetsdomstolen. I dag var sista dagen att lämna in kompletterande handlingar.

Skadeståndskravet står fast. Skatteverket vill ha 425.000 kronor – det ursprungliga beloppet justerat för moms.

Advokat Leif Silbersky, mannens offentliga försvarare, har inte tagit ställning de nya uppgifterna.

Pengarna ska ersätta "väsentligt försämrad funktionalitet", "kostnader för att utreda och analysera konsekvenserna" samt kostnader för att återställa funktionaliteten. Att "omfattande utvecklingsarbete förstörts" bjuder verket på.

Hur det kommer sig att systemet inte kunde återställas från en backup framgår inte av handlingarna, inte heller hur utvecklingsarbete kunde förstöras. Testad och implementerad kod ska lagras i ett versionshanteringsssystem för att omöjliggöra sådana problem, både för avsiktligt sabotage och oaktsamhet.

Skatteverket hyr in konsulter från företaget Hewlett Packard till den aktuella it-avdelningen för att försäkra sig om att ha tillgång till sådan kompetens.

Konsulterna åberopades efter avskedandet som oberoende experter i en internutredning. De konstaterar att den avskedade medarbetaren flyttat ett antal filer så att systemet slutade larma. Konsulterna vågar i dag inte uttala sig om avsikten med att flytta filerna.

Mannen hade genom sitt administrationskonto med root-behörighet i operativsystemet Unix möjlighet att flytta filer och på så sätt se till att förstöra de automatiska larm som behövs för att driva och övervaka myndighetens datorer och webbplats.

Mannen bestrider att han skulle förstört något och hävdar att han fått i uppgift av sin chef att ta bort egna reparationer i ett bristfälligt system.

"En ren efterhandskonstruktion", skriver Skatteverket.

Skatteverket beskriver ingående hur mannens motiv skulle ha varit att ge igen på sin chef som uppmanat honom att ägna sig åt att dokumentera i stället för att programmera.

Skatteverket hävdar att det finns ett tiotal vittnen, anställda på Skatteverket och hos Hewlett Packard, som stödjer chefens version. Men någon bevisning har inte lämnats in.

– Om vi har samma version av händelseförloppet så behöver vi ingen bevisning. Fast det är nog inte troligt, säger Skatteverkets advokat Robert Lakatos till Realtid.se.

Mannens fackförbund Jusek har i sin tur dragit Skatteverket till Arbetsdomstolen för att få uppsägningen hävd.

Platsannonser

Logga in