Inflationstakten mattas av

Taggar i artikeln

inflationen
Publicerad
Uppdaterad

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 8,0 procent i juli 2022. Det är en nedgång från juni då inflationstakten var 8,5 procent. Månadsförändringen från juni till juli var -0,2 procent.

Realtid.se

– Lägre priser för el samt drivmedel bidrog till att inflationstakten sjönk för första gången sedan januari, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, i en skriftlig kommentar.

Prisökningarna fortsatte bland livsmedelsprodukterna, främst för grönsaker, mjölk, ost och ägg.
Lägre el- och drivmedelspriser bidrog till att inflationstakten sjönk i juli.

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 6,1 procent i juni till 6,6 procent i juli.

Annons

KPIF minskade med 0,2 procent från juni till juli. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,3 procent.

Månadsförändringen påverkades av lägre elpriser. Nedgången i månadsförändringen motverkades av högre priser för livsmedel där främst mjölk, ost och ägg samt grönsaker bidrog.

Drivmedelspriserna minskade under juli samtidigt som det blev dyrare med inköp av bilar. Priset för utrikes flygresor och paketresor för charter stod för en större ökning under juli vilket är säsongsnormalt under sommaren.

Annons

Priset för tandläkarvård minskade under juli samt priset för inventarier och hushållsvaror där möbler ingår. Det var även lägre priser för kläder under juli då det är vanligt med sommarreor.

I juli 2022 ökade priserna på livsmedel vilket är en säsongsnormal ökning. Mejeriprodukter och grönsaker brukar oftast ha en prisökning i juli men har ökat mer än vanligt denna gång. Det var även en säsongsnormal prisökning för utrikes flygresor och paketresor.

Priset på el har både ökat och minskat i juli de tre senaste åren. I juli i år noterades en sänkning av priserna. Även drivmedelspriserna sjönk i juli i år, vilket skiljer sig från de senaste tre åren då priserna på drivmedel har ökat i juli.

Annons

I övrigt minskade priset för tandläkarvård samt kläder vilket är säsongsnormalt för juli.

Inflationstakten påverkades av prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker. Störst påverkan hade ökade boendekostnader där elkostnaden stod för en stor del. Priserna ökade också för transport, där högre drivmedelspriser var den främst bidragande faktorn tillsammans med högre priser på bilar.

Även prishöjningar för kläder- och skor, hotell- och restaurangbesök, rekreation- och kultur samt diverse varor och tjänster har påverkat inflationen senaste tolv månaderna.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 6,6 procent i juli, vilket är en ökning jämfört med juni då den var 6,1 procent.

Nästa inflationssiffra presenteras den 14 september.

–KPI-siffran var visserligen lite lägre än väntat men kärninflationen, KPIF exklusive energi, var ungefär som väntat. Det här är ingen dramatik, det innebär inte att inflationen vänder nedåt. En löne-prisspiral närmar sig för varje månad som går och Riksbanken bör enligt vår syn ha bråttom att höja styrräntan. Riksbanken kommer få ännu ett KPI-utfall, för augusti, till de ska fatta sitt räntebeslut i september, men vår bedömning idag är att Riksbanken höjer med 75 punkter både i september och november och att styrräntan ligger på 2,25 procent vid årsskiftet. Det innebär ingen skillnad i vår syn jämfört med före KPI-statistiken, säger Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder.

Nordnets sparekonom Frida Bratt är inne på samma linje.

– Ja, inflationen vänder ned något och det är ju positivt. Men räknar vi bort energipriser fortsätter den tyvärr upp. Inte vad Riksbanken vill se, skriver hon i ett inlägg på Twitter.

 

 

Annons