Inflationstakten enligt KPI 6,5 procent i oktober

Taggar i artikeln

Inflation
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Inflationstakten enligt KPI var 6,5 procent i oktober 2023, vilket den också var i september. Månadsförändringen från september till oktober var 0,2 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 4,2 procent i oktober.

Realtid.se

– Den oförändrade inflationstakten kan till stor del förklaras av att sjunkande elpriser inte bidrar lika mycket som tidigare, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI från samma månad föregående år, var 6,5 procent i oktober 2023. Detta är oförändrat från september då inflationstakten också var 6,5 procent.

Inflationstakten i oktober påverkades framför allt av höjda boendekostnader vilket främst berodde på ökade räntekostnader samt höjda avgifter för hyres- och bostadstadsrätter. Livsmedelspriserna har gått upp med 6,7 procent jämfört med oktober 2022. Klädpriserna har också ökat sedan motsvarande månad föregående år.

Annons

Det har varit en bred prishöjning inom rekreation och kultur de senaste tolv månaderna, där bland annat paketresor ingår, som har ökat med 13,4 procent. Även priserna för hotell- och restaurangbesök har gått upp i pris. Priserna på diverse varor och tjänster har också ökat.

Prisökningarna motverkades av att elpriserna har sjunkit med 27,7 procent sedan oktober 2022, vilket gav ett negativt bidrag motsvarande 1,1 procentenheter till inflationstakten. Även drivmedelspriserna har gått ned och är nästan 7,9 procent lägre än förra året.

Inflationstakten enligt KPIF, som till skillnad från KPI inte påverkas av ändrade räntesatser på hushållens bolån, var 4,2 procent i oktober. Motsvarande siffra för september var 4,0 procent.

Annons

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 6,1 procent i oktober, en nedgång jämfört med september då den också var 6,9 procent.

Annons