Inflationstakten 9,0 procent i augusti

Taggar i artikeln

inflationen
Publicerad
Uppdaterad

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 9,0 procent i augusti 2022. Det är en uppgång från juli då inflationstakten var 8,0 procent. Månadsförändringen från juli till augusti var 1,5 procent.

Realtid.se

– Kraftigt stigande elpriser bidrog till den höga inflationstakten i augusti, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB i en skriftlig kommentar.

KPIF steg med 1,5 procent från juli till augusti. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,5 procent.

Månadsförändringen påverkades av elpriserna som steg med 29 procent i augusti. Utöver ökade elpriser hade KPI-korgen en fortsatt bred prisuppgång. Livsmedelspriserna ökade för nionde månaden i rad. Priserna steg även för underhåll och reparationer av egnahem, hushållsinventarier, restaurangbesök och logitjänster samt diverse varor och tjänster. Ytterligare noterade kläder en säsongsnormal prisökning.

Annons

Prisuppgångarna motverkades av sjunkande priser för drivmedel, utrikes flygresor samt paketresor.

Annons