Inflationen på ny toppnivå

Taggar i artikeln

Elpriset Inflation Riksbanken
Publicerad
Uppdaterad

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 10,2 procent i december 2022. Det är en uppgång från november då inflationstakten enligt KPIF var 9,5 procent. Månadsförändringen från november till december var 1,9 procent enligt KPIF.

Finwire

KPIF ökade med 1,9 procent från november till december. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 1,3 procent. Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 8,4 procent i december, vilket är en ökning jämfört med november då den var 8,0 procent. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Månadsförändringen har främst påverkats av ökade elpriser motsvarande knappt 29 procent. Livsmedelspriserna har ökat tretton månader i rad och i december uppgick prisökningen till 0,9 procent. Kläder hade en säsongsnormal prisökning på ungefär 2 procent. Prisuppgångar noterades även inom rekreation och kultur samt inventarier och hushållsutrustning.

Prisuppgångarna motverkades främst av sänkta drivmedelspriser, vilket bidrog till nedgången för transportpriserna.

Annons

Inflationstakten enligt KPI, som till skillnad från KPIF påverkas av ändrade räntesatser, var 12,3 procent i december. Det är en ökning jämfört med november då motsvarande siffra var 11,5 procent.

Inflationstakten påverkades av en bred prisökning inom livsmedel, där de främsta bidragen kom från mjölk, ost och ägg, kött samt bröd och övriga spannmålsprodukter. Elpriserna ökade med drygt 45 procent under det gångna året, vilket utgjorde ett stort bidrag till inflationstakten. Priserna steg också för drivmedel och bilar, vilket bidrog till ökade transportpriser.

Utöver ovanstående produkter har inflationstakten påverkats av prisökningar på många olika varor och tjänster. Bland annat har prisökningar noterats inom inventarier och hushållsutrustning, restauranger, rekreation och kultur samt diverse varor och tjänster.

Annons

”Till syvende och sist är inflationen alldeles för hög vilket innebär att Riksbanken kommer att behöva strama åt ytterligare i februari. Vi förväntar oss en räntehöjning på 50 punkter vilket är mer än Riksbanken signalerat så här långt”, skrev Handelsbanken i en förhandskommentar.

Riksbanken håller sitt nästa räntemöte den 9 februari.

 

Annons

Annons