Börs

Industrivärden avstår förslag om utdelning

Industrivärdens styrelse har övervägt frågan att föreslå en extra bolagsstämma under 2020 att besluta om utdelning.

Publicerad 2020-10-27

Med anledning av fortsatt osäkerhet vad gäller covid-19-pandemin samt att utdelningar från innehavsbolagen till stor del uteblivit under 2020, har styrelsen beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma under innevarande år för beslut om utdelning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen avser på sedvanligt sätt att lämna sitt förslag till utdelning under 2021 i samband med offentliggörandet av bokslutsrapporten för 2020 som lämnas den 9 februari 2021.

 

Platsannonser