Börs

Hufvudstaden genomför återköp av egna aktier

Genom återköp av aktier justerar Hufvudstaden bolagets kapitalstruktur i syfte att skapa ökat värde.

 

Uppdaterad 2020-09-11
Publicerad 2020-09-11

Styrelsen för Hufvudstaden har nu valt att utnyttja det bemyndigandet  från årsstämman den 19 mars 2020 om återköp av aktier, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Bolagets återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm med ett sammanlagt belopp om högst 500 miljoner kronor och omfatta högst så många serie A-aktier att bolagets innehav av egna aktier vid tid inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget. Att koncernens soliditet inte ska få underskrida koncernens målsättning om 40 procent efter återköpen är en förutsättning för genomförandet.

I syfte att säkerställa en röstandel som understiger 90 procent är L E Lundbergföretagen berett att omvandla C-aktier till A-aktier ifall återköp av aktier skulle ske i sådan utsträckning att bolagets röstandel överstiger 90 procent av samtliga röster i bolaget.

Platsannonser