Politik & samhälleNyhet

Hoppsan! 15 miljarder mer i statskassan än prognos

Statsminister Magdalena Andersson. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,4 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 0,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av högre skatteinkomster samtidigt som Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Realtid.se

Det primära saldot var 9,8 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på att skatteinkomsterna var 6,6 miljarder kronor högre än beräknat. Samtidigt var utbetalningarna från ett flertal myndigheter mindre än väntat. Det skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 7,3 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på högre inlåning från Svenska kraftnät och Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,1 miljarder kronor högre än prognos. Skillnaden förklaras främst av högre realiserade valutakursdifferenser.

Annons

För tolvmånadersperioden till och med juli 2022 visade statens betalningar ett överskott på 167,3 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 075 miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet för augusti 2022 publiceras den 7 september kl. 08.00.

Annons

Preliminärt datum för publicering av nya prognoser för åren 2022–2024 är den 27 oktober.

Annons