Juridik Nyhet

Hon är juristen bakom klimataktivisternas stämning av svenska staten

Taggar i artikeln

Greta Thunberg
Greta Thunberg under den klimatdemonstration i Stockholm som den ungdomsledda organisationen Auroras gjorde inför inlämning av sin stämningsansökan mot staten för deras bristande klimatarbete. Ombud för stämningen är Anna Rogalska Hedlund. Foto: Christine Ohlsson / TTGreta Thunberg under den klimatdemonstration i Stockholm som den ungdomsledda organisationen Auroras gjorde inför inlämning av sin stämningsansökan mot staten för deras bristande klimatarbete. Ombud för stämningen är Anna Rogalska Hedlund. Foto: Christine Ohlsson / TT
Greta Thunberg under den klimatdemonstration i Stockholm som den ungdomsledda organisationen Auroras gjorde inför inlämning av sin stämningsansökan mot staten för deras bristande klimatarbete. Ombud för stämningen är Anna Rogalska Hedlund. Foto: Christine Ohlsson / TT
Publicerad
Uppdaterad

Det är hennes långa erfarenhet av juridik relaterat till Europakonventionen som fick Greta Thunberg, Anton Foley och övriga personer bakom Auroramålet att ta hjälp av juristen Anna Rogalska Hedlund i arbetet med stämningen av svenska staten.

 

Anders Frick

Idag lämnar den ungdomsledda organisationen Aurora in en stämning mot svenska staten. Enligt Aurora begår staten överträdelser av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Kort sagt: Aurora anser att staten bedriver otillräcklig och kontraproduktiv klimatpolitik.

Formellt sett är det klimataktivisten Anton Foley som är part i målet, men stämningen drivs som en grupptalan för 636 personer, bland dem Greta Thunberg.

Det juridiska arbetet bakom stämningen har främst genomförts av Anton Foley, juriststudenten Ida Edling samt ombudet Anna Rogalska Hedlund.

Annons

Hedlund har erfarenhet av att konsultera och företräda aktörer i konstitutionella eller grundläggande, medborgerliga samt mänskliga rättigheter. Hon har tidigare nått framgång i både Europadomstolen och Högsta domstolen.

– Mitt expertområde är Europakonventionen och personerna i Aurora hade identifierat att det är en viktig kompetens som behövs i det här målet. Det behövs också förståelse för klimaträtt mer än miljörätt, även om det är närliggande frågor, säger Anna Rogalska Hedlund till Realtid.

I dagsläget driver hon egen juristbyrå med fokus på den här typen av frågor. Tidigare har hon bland annat arbetat på Centrum för rättvisa samt Europadomstolen och EU-kommissionen.

Annons

Får du betalt för ditt arbete enligt standardtaxa?
– Jag har några olika mål på olika instanser och i mitt fall kan man därför inte tala om standardtaxa. I de flesta fall hittar vi lösningar, men helt klart är i alla fall att jag inte kan jobba gratis, säger hon.

Vad är nästa steg för dig och Auroras juridiska team?
– Stämningen drivs som en grupptalan och lämnas idag in till tingsrätten. Sedan får vi se vad staten säger. Justitiekanslern är nog statens advokat och eftersom det är en fastställelsetalan så kommer det att vara flera delfrågor som domstolen behöver att ta upp. Slutmålet är att få bifall till talan, säger Anna Rogalska Hedlund.

Annons