Juridik Nyhet

Höjda straffavgifter för advokater som bryter mot god advokatsed

Taggar i artikeln

Advokatsamfundet
Mangold Fondkommission, JoolMangold Fondkommission, Jool
Publicerad
Uppdaterad

I dag fattade riksdagen, i enlighet med Advokatsamfundets förslag, beslut om en höjning av den straffavgift som advokater kan åläggas om de har brutit mot god advokatsed.

Realtid.se

Beloppsgränsen för högsta straffavgiften höjs från 50 000 kronor till 250 000 kronor. Samtidigt höjs den lägsta nivån för straffavgiften från 1 000 kronor till 10 000 kronor. Straffavgifterna kan åläggas advokater som har tilldelats en varning av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd. Beloppen hade före dagens höjning inte ändrats sedan 1997. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att disciplinnämnden har tillgång till effektiva sanktioner som är väl avvägda i förhållande till allvarligheten av överträdelserna. Eftersom maxbeloppet på straffavgiften har varit oförändrat i så många år, har det varit nödvändigt att se över om det har funnits skäl att höja det. Det är bra att vårt förslag nu har beslutats av riksdagen. Det ligger i linje med att vi vässar våra verktyg för att stävja advokatetiska överträdelser och förstärker tillsynen över advokater, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en skriftlig kommentar.

Den höjda straffavgiften träder i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas på överträdelser av god advokatsed från och med samma datum.

Annons

I samband med att den höjda straffavgiften införs, inrättas också en särskild straffavgiftsnämnd. Till denna nämnd kan en advokat som har fått en straffavgift vända sig för att överklaga beslutet rörande straffavgiftens storlek. Själva beslutet om att tilldela advokaten varning kan inte överklagas.

Straffavgiftsnämnden kommer att bestå av såväl advokater med särskild kunskap inom advokatetik, som externa ledamöter som kan tillföra viktig straffrättslig eller annan kompetens.

 

Annons

Annons