Börs

Hoist köper italiensk portfölj

Kredithanteringsbolaget Hoist Finance har förvärvat en portfölj i Italien vars nominella värde är 350 miljoner euro.

Publicerad 2016-12-21

Kredithanteringsbolaget Hoist Finance har förvärvat en portfölj i Italien som omfattar förfallna icke säkerställda konsumentkrediter. Portföljen har ett nominellt värde om cirka 350 miljoner euro.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen offentliggörs inte. Hoist lyfter dock fram att det baserat på sina interna riktlinjer delger investeringar som överstiger 50 miljoner euro.

Platsannonser