Kreditmarknaden

Hoist Finance lanserar hållbarhetsstrategi

Hoist Finance hållbarhetsstrategi vill bidra till ett inkluderande finansiellt ekosystem, en sund arbetsplats, en hög etisk standard och motverka klimatförändringar.

Publicerad 2020-03-30

Kredithanteringsbolaget Hoist Finance lanserar idag bolagets nya hållbarhetsstrategi.

Strategin har utvcklats inom bolaget där varje medarbetare fått möjlighet att påverka bolagets nya ESG-mål och indikatorer (Environmental, Social och Governance).

– Hoist Finance har gedigen erfarenhet av att hjälpa människor hålla sina åtaganden under tuffa ekonomiska förhållanden. I tider som dessa är det särskilt viktigt att vara nära våra kunder och hjälpa dem hitta en väg framåt. Genom att utöva vår kärnkompetens hjälper vi människor att återvända till det finansiella ekosystemet, säger Klaus-Anders Nysteen, vd för Hoist Finance, i en kommentar.

Den nya strategin innehåller flera mätbara indikatorer kring ESG och innefattar även en stärkt styrmodell kring hållbarhetsarbetet. Strategin består av fyra delar: ett inkluderande finansiellt ekosystem, en sund arbetsplats, en hög etisk standard och att bolaget ska motverka klimatförändringar.

– Vi tror att näringslivet har en viktig roll och kan bidra stort till myndigheter och samhällen i kampen mot ett växande ekonomiskt utanförskap och för att alla ska ha tillgång till bra och rättvisa finansiella tjänster. Vårt nya hållbarhetsarbete är ett helhetsgrepp kring hur vi kan hjälpa till för att bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Ingrid Bonde, styrelseordförande, Hoist Finance.

Platsannonser