Martin Petersson, vd och koncernchef för H&H Group, tillsammans med företrädare för de förvärvade bolagen
M&A

H&H Group förvärvar fem kommunikationsbyråer

H&H Group förvärvar fem bolag från Intellecta. "Intellecta corporate är en av de ledande aktörerna vad gäller kommunikationstjänster till offentlig sektor. Vi ser möjligheter att som grupp och tillsammans med kollegorna i Intellecta kunna bidra ytterligare till den positionen" säger Martin Petersson, vd och koncernchef för H&H Group, till Realtid. 
 

Uppdaterad 2017-08-21
Publicerad 2017-08-21

H&H Group har idag avtalat om att förvärva Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Tomorrow och Unreel från Intellecta. 

Bolagen har sammantaget en byråintäkt om drygt 100 miljoner kronor årligen med kontor i Stockholm, Malmö och Shanghai. H&H Group får proforma efter affären en samlad byråintäkt om närmare 450 miljoner kronor per år med drygt 370 medarbetare. Efter affären ingår 12 kommunikationsbyråer i gruppen.

Förvärven ger H&H Group en starkare position hos kunder inom offentlig sektor samt stärker erbjudandet inom bland annat B2B-kommunikation, kreativitet, finansiell kommunikation, sociala medier och rörlig media. Gruppen får också genom Bysted lokal representation i Malmö samt närvaro i Shanghai genom Tomorrow.

Martin Petersson som är vd och koncernchef för H&H Group kommenterar:

Vad är syftet med förvärven?

 – Vi kompletterar och förstärker vår kompetens genom förvärvet. 

Varför förvärvar ni just dessa bolag? 

– Bolagen ägs idag av samma ägare och det var därför naturligt att göra den i samlat grepp. Vi är övertygade om att vi kan vara en bra och långsiktig ägare och vi känner att vi får ett värdefullt tillskott och ny dynamik.

Har ni en uttalad strategi om att bli stärka ert erbjudande inom offentlig sektor? 

– Intellecta corporate är en av de ledande aktörerna vad gäller kommunikationstjänster till offentlig sektor. Vi ser möjligheter att som grupp och tillsammans med kollegorna i Intellecta kunna bidra ytterligare till den positionen.

Hur mycket kostar affären?  

– Från vårt håll kommunicerar vi inte köpeskillingen.  

 Av Intellectas pressmeddelande framgår att Intellecta kommer att erhålla ca 43 miljoner kronor i likvida medel när tillträdesdagen äger rum, den 31 augusti 2017. I den köpeskillingen ingår även kostnaden för bolaget WOW som avyttras till UMG. 

 Ni har gjort många förvärv under den senaste tiden – hur klarar ni finansieringen? 

– Vi har ett starkt kassaflöde och en försiktigt belånad balansräkning. Vi finansierar en stor del med egen kassa och en del med bankkredit. 

Platsannonser

Logga in