Den nytillverkade stolen finns i tre exemplar, utplacerade på några av Vinges kontor, och kommer att roteras mellan nyanställda som nu tar plats i advokatbyråns ledningsgrupp.
Juridik

Hela havet stormar på Vinge

Advokatbyrån Vinge reserverar nu en av ledningsgruppens tio platser till en nyanställd. Greppet symboliseras av en nytillverkad stol som kommer att rotera mellan de senast anställda.

Uppdaterad 2018-11-07
Publicerad 2018-11-07

Stolen i ljust trä finns på riktigt, i tre exemplar, och kommer att tas i bruk från och med årsskiftet. Tanken är att den ska besättas av den senast anställda enligt ett roterande schema.

– Den roterande stolen är väl egentligen bara version 2.0 av hur vi har jobbat tidigare. Vi försöker utveckla vår verksamhet hela tiden och ta vara på intern kompetens och inte låsa upp oss i gamla tankesätt, säger Vinges vd Maria-Pia Hope.

Realtid träffar henne på advokatbyråns diskret eleganta kontor i centrala Stockholm dagen innan lanseringen av kortfilmen som hör ihop med det nya greppet.

Filmen är en humoristisk berättelse om hur stolen blir till och förstärker budskapet att företaget vill sätta nya perspektiv i högsätet, genom den sprillans nya stolen – det är i det närmaste heligt vem som får sitta på den...

– Det var ett oerhört enkelt beslut att fatta, men det följdes av en del praktiska frågor, säger Maria-Pia Hope. Vi anställer ju många varje år, och många börjar samtidigt, så i praktiken kommer stolen att rotera vid varje möte genom lottdragning bland de nyanställda.

Hon är inte orolig för att den skulle bli tom när konjunkturen vänder nedåt. Erfarenheten visar att en stor advokatbyrå anställer även i lågkonjunktur, men där är vi inte ännu.

Vinge går mot ytterligare ett rekordår: Omsättningen 2018 ser ut att landa på 1,25 miljard, en nästan 14 procentig tillväxt från 2017 års 1,1 miljard.

– Det är intressant som fenomen att man kan växa så kraftigt när man är så stor som vi har blivit, kommenterar Maria-Pia Hope.

Tillväxten är ett resultat av den “blossande högkonjunkturen” och den höga M&A-aktiviteten, med ännu fler affärer än förra året. Men Maria-Pia Hope konstaterar, nästan förvånat, att alla affärsområden gått starkt.

– Det är ovanligt att alla affärsområden går så starkt, säger hon.

Fullservice-byrån Vinge har kunnat möta marknadens efterfrågan och har inte upplevt att byråns tillväxt bromsats av det omvittnat tuffa rekryteringsläget.

– På det stora hela har vi kunnat rekrytera i den utsträckning som vi behöver.

Maria-Pia Hope påminner om att man ändå måste vara ödmjuk. För ett par tre år sedan var de inte tillräckligt snabba på bollen och tappade momentum i rekryteringen.

Sedan dess har byrån testat nya grepp med “rekryteringscamp” där potentiella medarbetare får komma och testa på byrålivet med olika arbetsuppgifter under två intensiva dagar, och nu tar man alltså greppet med den roterande stolen.

Den för tankarna till hela havet stormar, men på ett positivt sätt. Unga medarbetare bjuds in i företagets finrum och det är “på riktigt”.

– Vi bedömer att det inte finns något som är så känsligt att det inte ska kunna avhandlas med även de nyanställda i rummet. Dessutom vill vi kanske ha de ungas perspektiv även på en känsligt fråga, säger Maria-Pia Hope.

Hon menar att Vinge redan i dag har en transparent företagskultur och att den roterande stolen bara blir en fortsättning på den.

Andra organisationsförändringar som görs samtidigt är att ledningsgruppen utökas med tre nya personer och styrelsen med två nya personer.

Efter förändringarna kommer styrelsen att bestå av tre kvinnor och sex män och ledningsgruppen av fem kvinnor och fyra män samt den nyanställda personen.

Under ett år hålls cirka 10-12 ledningsgruppsmöten. De kan äga rum på någon av Vinges kontor runtom i landet, och enstaka gånger även vid Brysselkontoret.

Inför mötet ska den som för tillfälle innehar stolen ha goda möjligheter att förbereda sig så att hen verkligen kan bidra.

Nya personer i Vinges ledning

Nya i styrelsen:
Marcus Glader, Stockholm, verksam inom EU- och konkurrensrätt

Mattias Schömer, Stockholm, verksam inom företagsbeskattning

Nya i ledningsgruppen:
Louise Brorsson Salomon, delägare Stockholm, verksam inom bank och finans

Anna Palmérus, delägare Göteborg, verksam inom EU- och konkurrensrätt

Peter Eliasson, CFO Stockholm

Platsannonser

Logga in