Hejmo ger upp bolån – satsar på elbilar i stället

Taggar i artikeln

Bolåneutmanare
Per H Börjesson och Spiltans vice vd Göran Pallmar. Foto: Spiltan
Publicerad
Uppdaterad

Spiltans bolåneutmanare Hejmo ger upp försöket att etablera sig som ett alternativ till storbankerna. Det enda bolån man ställt ut har avvecklats och bolaget har lämnat tillbaka sitt tillstånd till Finansinspektionen.

Realtid.se

2021 gick Spiltan in med 25 miljoner kronor för att bli ny huvudägare i Hejmo. Collector-grundaren Lena Apler och IT-miljardären Dan Olofsson hade tidigare investerat i Hejmo.

Utlåningen till kunderna skulle finansieras genom en bolånefond som är baserad i Luxemburg, vilket skulle underlätta arbetet med att attrahera utländska institutioner. Hejmos bolånefond togs fram i samarbete med Royal Bank of Canada och fondförvaltaren Carne.

I december förra året godkände Finansinspektionen Spiltan Invests portföljbolag Hejmo Kredits bolånefond. Godkännandet innebär att det blev möjligt att ta in kapital samt marknadsföra fonden.

Annons

– Det är otroligt roligt att vi äntligen kan ge oss in på marknaden. Med Finansinspektionens klartecken kan vi nu börja ta in kapital i fonden, sa Nicklas Larsson, vd Hejmo Kredit AB då.

Ambitionen var att utmana storbankernas bolån och skapa en förändring på den svenska bolånemarknaden.

Per H Börjesson har tidigare sagt att det skulle krävas en volym på minst 20 miljarder kronor för att nå lönsamhet. Vilket man aldrig kom i närheten av.

Annons

– Marknadsförutsättningarna har ändrat sig drastiskt de senaste tolv månaderna, på ett sätt som nog ingen hade kunnat förutse. Det är nästan omöjligt att få finansiering på ett långsiktigt och hållbart sätt i det här marknadsklimatet. Storbankerna har en favör i förhållande till den struktur Hejmo och andra aktörer var igång med, säger Göran Pallmar, styrelseledamot i Hejmo och vice vd för Hejmos största ägare Spiltan Invest till DI.

Göran Pallmer tror att fler bolag inom bolån kommer behöva ge upp.

– När lagändringen kom 2016 fanns ett stort hopp, och min bild var att man från lagstiftarens sida ville sätta press på storbankerna. Men det har varit svårt att få med de stora strukturerna för finansiering samtidigt som man ska upprätthålla en hög nivå för regelefterlevnad.

Annons

Nu ska Hejmo omvandlas till ett bolag för finansiering av elbilar och ska också ha en strukturaffär, ett förvärv, på gång inom kort.

Annons