Handelshögskolans vd Anders Richtnér
Utbildning

Handelshögskolan topprankas av Financial Times

För 19:e året i rad rankas Handelshögskolans SSE Executive Education högst i Norden och Baltikum inom management- och ledarskapsutveckling. Det visar Financial Times ranking. “Det här är extraordinärt” säger Anders Richtnér, vd för SSE Executive Education till Realtid.

Publicerad 2019-06-03

Även globalt klättrar Handelshögskolan till plats 16 från plats 21 sedan förra årets rankning.

Resultatet kommer från den största årliga rankningen av executive education, där Financial Times jämför världens ledande business schools som erbjuder olika former av executive education, högre management- och ledarskapsutvecklingsprogram.

– Det känner en enorm stolthet. Mot bakgrund av att det finns cirka 14 000 business schools runt om i världen är det rätt så extraordinärt att en liten business school med bas i Sverige får den här fina utmärkelsen, säger Anders Richtnér, vd för SSE Executive Education.

Vad tror du har bidragit till den här fina utmärkelsen?

– Det är ett hårt och kontinuerligt samarbete mellan våra interna medarbetare och våra kunder som ligger bakom framgången. Vi har arbetat med att definiera vilka utmaningar våra kunder står inför i syfte att kunna erbjuda ett relevant programutbud för att få genomslag för individer och organisationer.

Hur ser du på svensk attraktionskraft?

– Det är otroligt tufft för oss eftersom det är en mycket konkurrensutsatt marknad.

Hur ser du på Handelshögskolans fortsatta utveckling?

– Vi vill fortsätta att utveckla vårt utbildningsuppdrag som vi kallar för “Free”. Att fortsätta att verka för en fakta- och vetenskapsbaserad grund är avgörande för att motverka alternativ fakta och för att hitta varaktiga och hållbara lösningar.

SSE Executive Education är en del av Handelshögskolan i Stockholm och grundades i syfte att stärka svenskt näringsliv. Verksamheten har hjälpt företag och organisationer att utveckla sina verksamheter, sina ledare, specialister och medarbetare sedan 1969. Detta år firar verksamheten sitt 50-årsjubileum och en stor del av den långsiktiga framgången kan tillskrivas täta samarbeten och partnerskap med kunder. Tillsammans har man lyckats skapa program som utvecklar kundernas ledare och medarbetare och i förlängningen affär och konkurrenskraft.

FREE

Med utgångspunkt i framtidens utmaningar har vi sett till historien och tagit till oss filosofen Ingemar Hedenius uttalande om att den bildade eller välutbildade människan är ”den som är fri och levande i förhållande till det okända.” Kunskap och erfarenhet är nycklar till en fri och nyfiken hållning i den okända värld vi går mot, och gör individen bättre förberedd att välkomna den med självsäkerhet och entusiasm. I Hedenius beskrivning har vi tagit fasta på ordet fri och formulerat vårt utbildningsuppdrag, som vi på engelska förkortar FREE.

FREE sammanfattar Handelshögskolans utbildningsambition. Vi kommer inte att släppa en tum på våra kärnämnen finans, national- och företagsekonomi. Vi är och förblir en specialiserad samhällsvetenskaplig akademisk institution med ekonomiska ämnen som bas. Men den ytterligare dimension som formuleringen av utbildningsambitionen medför tror vi är avgörande för framtiden.

FREE står för:

FAKTA- OCH VETENSKAPSBASERAD
Vi är i grund och botten en vetenskaplig institution och faktakunskaper är basen för ett kritiskt och analytiskt tänkande. En utexaminerad HHS-student ska fatta beslut baserade på fakta och ha förmågan att differentiera mellan olika typer av kunskap. Denna förmåga blir särskilt viktig i en värld av så kallade alternativa fakta, fake news och filterbubblor.

REFLEKTERANDE OCH SJÄLVMEDVETEN
Framtiden kommer att kräva mer reflektion och självkännedom. Våra studenter måste kunna reflektera över vilken roll de faktiskt spelar i världen, vilken påverkan de har på andra, vilka preferenser de har och vara klara över vem som bestämmer över deras val.

EMPATISK OCH KULTURELLT KÄNSLIG
Att vara empatisk och kulturellt känslig är än så länge något den artificiella intelligensen har svårt att konkurrera med. Våra studenter ska kunna sätta sig in i andra människors situation och se andras perspektiv. Vi är övertygade om att en empatisk person blir en bättre ledare och beslutsfattare. Därtill kommer förmågan att lyhört kunna sätta sig in i andra kulturer, inte bara nationella, utan också verksamhetskulturer och förstå skillnader mellan discipliner och branscher.

ENTREPRENÖRIELL OCH ANSVARSTAGANDE
Studenterna som examineras från HHS ska ha ett entreprenöriellt och kreativt förhållningsätt till världen. De ska sträva efter att skapa förnyelse på ett ansvarstagande sätt. De ska inte acceptera status quo, utan söka förbättring genom förändring.

 

(Fakta: Handelshögskolan)

Platsannonser