Handelsbankens vd Carina Åkerström. Foto: Janerik Henriksson , TT
Bank

Handelsbankens rörelseresultat Q4 högre än väntat – ytterligare reservering till Oktogen

UPPDATERAD. Handelsbanken ökade sitt rörelseresultatet mer än väntat under fjärde kvartalet. Banken genomförde ytterligare reservering till Oktogen.

 

Uppdaterad 2021-02-03
Publicerad 2021-02-03

Räntabiliteten på eget kapital ökade till 10,9 procent (8,4). Resultatet per aktie ökade till 2,21 kronor (1,68). Intäkterna steg med 4 procent till 11 431 miljoner kronor (11 014). Valutaeffekten var marginell. Handelsbanken föreslår en ökad utdelning om 4,10 kronor per aktie, jämfört med tidigare väntade 4,00 kronor. Det framgår av Handelsbankens bokslutskommuniké. 

Kostnaderna ökade, justerat för jämförelse-störande poster samt valuta, med 4 procent. Inklusive dessa minskade kostnaderna till - 5 616 miljoner kronor (-6 738). Justerat för jämförelsestörande poster samt valuta uppgick K/I-talet till 47,3 procent (47,7). Inklusive dessa poster var K/I-talet 49,1 procent (61,2). Kreditförlustnivån uppgick till 0,03 procent (0,00). Förväntade kreditförluster i Steg 3 uppgick till -145 mkr (-28).

– Det här är ett bokslut över ett på många sätt annorlunda år. Pandemin har skapat sorg och lidande - och förändrat samhället i grunden. Som bank har vi ändrat allt från hur vi möter kunder till hur vi själva arbetar. Trots det ser våra resultat väldigt mycket ut som vanligt. Vi har de nöjdaste kunderna. Vi har låga kreditförluster. Vi har bra rörelseresultat och hög kund- och affärsaktivitet. Dessutom har vi lägre kostnader i kvartalet än samma kvartal i 2019, kommenterar Carina Åkerström, koncernchef för Handlesbanken.

Reservering till Oktogen

I fjärde kvartalet bokades ytterligare en reservering till resultatandelssystemet Oktogonen om 213 miljoner kronor. I det tredje kvartalet 2020 bokfördes en avsättning till en omstruktureringsreserv på 1 470 miljoner kronor samt en nedskrivning av IT-system med 38 miljoner kronor. Under första halvåret 2019 gjordes en upplösning av 2018 års preliminära avsättning till resultatandelssystemet Oktogonen med 829 miljoner kronor.

Januari - december 2020 (jämfört med januari - december 2019)

Handelsbankens rörelseresultat, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, ökade med 1 procent. Inklusive dessa minskade resultatet till 20 135 miljoner kronor (21 796). Intäkterna, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, steg med 1 procent. Inklusive valuta minskade de med 1 procent till 44 248 miljoner kronor (44 564). De totala nettoinflödena till bankens fonder ökade med 37 procent till 41 miljarder kronor (30). Av de totala nettoflödena till den svenska fondmarknaden gick 46 procent till Handelsbankens fonder. 

Räntabiliteten på eget kapital, justerat för jämförelsestörande poster och valuta, uppgick till 11,0 procent (11,9) och inklusive dessa till 10,0 procent  (11,9). Resultatet per aktie minskade till 7,87 kronor (8,65). Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 20,3 procent (18,5). Kreditförlustnivån uppgick till 0,03 procent (0,04).

Carina Åkerström påpekar att bankens affärsmodell är oförändrad men att affärsutvecklingen ska kunna anpassas snabbare till kundernas förväntningar.

– Vi har lagt mycket tid och energi under året på att sätta en ny organisation och driftsmodell. Nu är den i princip på plats. Vi ändrar inte bankens idé och värderingar. Men vi utvecklar vårt sätt att driva banken för att kunna utveckla affären och möta kundernas snabbt ändrade förväntningar och krav. Ambitionen höjs med våra mötesplatser - oavsett var kunden väljer att möta oss, på kontoret, via telefon eller digitalt så ska vi kunna ge kunden en personlig anpassad service, säger hon.

Hon fortsätter:

– Alla intäktsökningar drivs ytterst av kundnöjdhet. En ny undersökning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att våra kunder är betydligt mer nöjda än andra stora bankers – det är en stark utgångspunkt i vår affärsutveckling.

 

Källa: Handelsbankens bokslutskommuniké fjärde kvartal och helår 2020
Källa: Handelsbankens bokslutskommuniké fjärde kvartal och helår 2020

Platsannonser

Logga in