Hållbarhet & ESGNyhet

Handelsbanken första storbanken att helt nobba fossila sektorn

”Som en betydande leverantör av finansiella tjänster har Handelsbanken en roll att spela i förverkligandet av Parisavtalet och i omställningen till en hållbar ekonomi”, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhets- och klimatchef på Handelsbanken.
Publicerad
Uppdaterad

Handelsbanken var första storbanken med en dedikerad hållbarhetschef i koncernledningen, nu blir Handelsbanken också första storbank att inte inleda några nya relationer med fossila bolag.

Camilla Jonsson

–Frågorna om energi, bränslen och geopolitik är onekligen komplexa. Även om det finns många utmaningar är det vår övertygelse att framtidens energi är förnybar och att omställningen inte kan vänta. Som en betydande leverantör av finansiella tjänster har Handelsbanken en roll att spela i förverkligandet av Parisavtalet och i omställningen till en hållbar ekonomi, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhets- och klimatchef på Handelsbanken.

Handelsbankens övergripande ambition är att fortsatt minska sin finansiering av utvinning av fossila bränslen och fossil energi i linje med målet om att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader samtidigt som vi vill främja omställning. Specifikt innebär detta att:

  • Handelsbanken ska inte inleda nya affärsförbindelser med eller finansiera företag verksamma inom kolbrytning. Banken ska inte direkt finansiera nya kolgruvor, expansion av redan existerande kolgruvor, nya kolkraftverk, expansion av redan existerande eller företag verksamma inom byggnation av kolkraftverk.
  • Handelsbanken ska inte inleda nya affärsförbindelser eller finansiera företag som bedriver kolkraftproduktion om inte företaget möter våra krav på att vara ett så kallat omställningsbolag.
  • Handelsbanken ska inte direkt finansiera, till exempel via projektfinansiering, ny utvinning av olja eller gas, expansion av redan existerande utvinning av olja eller gas, eller därtill direkt kopplad infrastruktur.
  • Handelsbanken ska inte inleda nya affärsförbindelser med eller ge ny finansiering till företag eller koncerner verksamma inom utvinning av olja eller gas eller inom byggnation av därtill direkt kopplad infrastruktur. Undantag kan göras för företag verksamma inom olja och gas om de möter våra krav på att vara omställningsbolag.
  • Med omställningsbolag avses företag vars verksamhet bland annat följer en tydlig, definierad plan med målsättningen att minska bolagets koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet. Inga undantag görs för företag som expanderar sin utvinning eller är involverade i utvinning av arktisk olja eller gas, djuphavsutvinning av olja eller gas, oljesand, oljeskiffer, tung råolja, skifferolja, skiffergas och utvinning genom hydraulisk spräckning, så kallad fracking. Handelsbanken kommer att tydliggöra närmare kriterier för omställningsbolag men även gränsvärden för bedömning av företag, koncerner eller investmentbolag.

–Redan idag så utgör vår utlåning till koldioxidintensiva sektorer som olja och gas endast 0,1 procent av Handelsbankens utlåning, vilket är en minskning med 70 procent sedan 2017. De nya riktlinjerna tydliggör ytterligare vår ambition att arbeta med de företag som följer en tydlig, definierad plan där målsättningen är att minska koldioxidutsläppen i linje med Parisavtalet. I enlighet med rapporter från exempelvis Internationella energiorganet IEA intar vi ståndpunkten att det behövs stora investeringar i förnybar energi och energieffektivitet medan investering i nya olje- och gasfyndigheter inte är förenligt med 1,5 gradersmålet i Parisavtalet, säger Catharina Belfrage Sahlstrand.

Annons

– Nu gäller det alla de andra svenska storbankerna följer efter, säger Jakob König på Fair Finance till TV4.

 

Annons