Handelsbanken: ”Återhämtningen dröjer till 2025”

”En internationell lågkonjunktur pressar vinstförväntningarna på börsbolagen och bäddar för en orolig vår på finansmarknaderna”, säger Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom.
Publicerad
Uppdaterad

Riksbanken förväntas fortsätta höja styrräntan och tidigast 2024 ökar svenskarnas köpkraft igen när inflationen dämpas, enligt Handelsbankens konjunkturprognos.
”Tyvärr finns det ingen smärtfri lösning och på kort sikt urholkas köpkraften för många hushåll än mer av de högre räntorna”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Realtid.se

Enligt bankens ekonomer är kronan undervärderad och bör stärkas framöver när konjunkturosäkerheten minskar och räntor normaliseras.

–Det är ingen idé att regeringen och Riksbanken försöker prata upp kronan. För att lyfta kronkursen mer krävs långsiktigt fokus på tillväxt och stabilitet, säger Christina Nyman, i en skriftlig kommentar.

Trots de omfattande räntehöjningarna 2022 dröjer det till 2024 innan Riksbanken fullbordat släckningen av inflationsbrasan, enligt Handelsbanken.

Annons

–Vi tror inte att räntor kommer tillbaka till de låga nivåer vi haft de senaste 15 åren. För Sverige räknar vi med att styrräntan kommer variera runt 2–2,5 procent på några års sikt, säger Christina Nyman.

För att lägre inflation ska bli verklighet kommer centralbankerna hålla styrräntorna högre än normalt hela vägen ut till 2025, enligt konjunkturprognosen. Återhämtningen dröjer ända till 2025.

–En internationell lågkonjunktur pressar vinstförväntningarna på börsbolagen och bäddar för en orolig vår på finansmarknaderna, säger Christina Nyman.

Annons

Bostadspriserna har hittills fallit med cirka 14 procent jämfört med toppen för knappt ett år sedan, medan fallet än så länge är betydligt mindre för kommersiella fastighetspriser.

–Vår prognos är att priserna faller med cirka 20 procent för bostäder och 15 procent för kommersiella fastigheter jämfört med toppen ifjol, säger Christina Nyman.

Ökade byggkostnader, stigande finansieringskostnader och fallande fastighetsvärden pressar fastighetssektorn. Byggtakten bedöms även dämpas med hänsyn till långsammare befolkningstillväxt framöver.

Annons

–Men inbromsningen i byggandet kan förvärras ytterligare om det blir en kraftig åtstramning av finansieringsvillkoren, säger Christina Nyman.

Årets avtalsrörelse sker i en minst sagt utmanande miljö med en stark arbetsmarknad och hög inflation.

–Vi räknar med ett ettårigt löneavtal på cirka 3,5 procent. Vi bedömer inte att en sådan nivå står i konflikt med inflationsmålet men känner viss oro över ett kort avtal som gör att osäkerheten om lönebildningen kommande år består, säger Christina Nyman.

Den gröna omställningen kommer att driva på inflationen i många länder under det kommande decenniet och bidra till en något mer åtstramande penningpolitik, enligt Handelsbanken.

– Vi förväntar oss att höga energipriser blir en del av den nya vardagen. Klimatinvesteringar och en växande efterfrågan på gröna mineraler kan ytterligare trycka upp inflationen. Det finns dock ett flertal faktorer som skulle kunna dämpa inflationsimpulserna och på längre sikt är det möjligt att användningen av fossilfri energi till och med skulle kunna minska pristrycket något när den nya tekniken blir mer storskalig, säger Christina Nyman.

Annons