FinansNyhet

Hancaps obligations-innehavare hålls på halster

Stora problem för fastighetsbolaget Hancap med storägaren Per Helander i spetsen. Foton (collage): Hancap.Stora problem för fastighetsbolaget Hancap med storägaren Per Helander i spetsen. Foton (collage): Hancap.
Stora problem för fastighetsbolaget Hancap med storägaren Per Helander i spetsen. Foton (collage): Hancap.
Publicerad

Hancap har ännu inget svar på hur de ekonomiska problemen ska lösas.

Per Agerman

Efter en längre tids tystnad har Hancap gått ut med ny information om situationen för den krisdrabbade koncernen. I ett ensidigt dokument signerat vd Mark Baljeu beskrivs en mycket ansträngd situation. En redan pressad verksamhet har drabbats ytterligare under coronavåren.

”Nuläget är utmanande och koncernen genererar ej tillräckligt kassaflöde de kommande åren för att täcka räntekostnader”, skriver Hancap.

Nyligen blev det känt att Hancap inte betalat räntor på en av sina obligationer. Men den nya informationen från bolaget pekar alltså på att problemen är större än så. Hancap uppger att bolaget anlitat externa rådgivare för att lösa situationen. Hur planerna ser ut framgår inte men enligt Hancap kommer obligationsinnehavarna att få rösta om det blir aktuellt med företagsrekonstruktion eller ändrade villkor.

Annons

Rekonstruktioner har redan inletts i flera av koncernens dotterbolag.

”Användandet av dotterbolagens likviditet till att täcka kostnader inklusive räntor har lett till att situationen stadigt förvärrats för tre av de större dotterbolagen Santex System, Mistral Gruppen och Dalkarlarna. Slutligen har det lett fram till att koncernen i maj 2020 tvingats ansöka om företagsrekonstruktion i Santex System och Mistral Gruppen”, skriver Hancap.

Vissa delar verksamhetsdelar som inte ingår i säkerhetsmassan för obligationerna har också sålts medan allmänna kostnadsneddragningar genomförts.

Annons

Huvudägaren Per Helander har också gått in med 42,8 miljoner kronor, genom en utökning av bolagets seniora obligation, mellan december och april. Dessa pengar har dock inte räckt till.

”Ambitionen har varit att använda inkommen finansiering till framåtriktade satsningar men dessvärre har allt för mycket av dessa medel behövt användas för att erlägga räntor samt reglera gamla kostnader som annars skulle försatt koncernen i en än prekärare situation”, skriver Hancap.

Något närmare besked om den försenade räntebetalningen ges inte. Även vid kommande månadsskifte ska Hancap betala nya räntor. Bolaget ger heller inget besked om när ett förslag på lösning kan presenteras.

Annons
Annons