"I småbolag blir vd:n och aktieägarna bästa vänner i viss mån. Men det kan vända åt andra hållet, när många förlorar pengar", berättar Daniel Söderberg på Corfind. Foto: Eyeonid.
"I småbolag blir vd:n och aktieägarna bästa vänner i viss mån. Men det kan vända åt andra hållet, när många förlorar pengar", berättar Daniel Söderberg på Corfind. Foto: Eyeonid.
Kommunikation

Han vill bli småbolagens frälsare

Tidigare vd:n för börshajpade småbolaget Eyeonid går nu in som konsult för att hjälpa andra att undvika de misstag han själv gjorde.

Uppdaterad 2020-02-12
Publicerad 2020-02-12

Daniel Söderberg har fått många både positiva och negativa erfarenheter av att leda ett litet bolag som gjorde en snabb resa på börsen. Under 2017 hade hans Eyeonid börsens tredje bästa utveckling totalt sett, oavsett lista.

Nu kliver han in som partner och konsult på IR-rådgivaren Corfind. Han sitter dessutom med i styrelsen för relativt nystartade branschföreningen SME Sweden, med 100 medlemmar.

– Jag brinner verkligen för småbolag. Det är en hjärtefråga för mig, säger Daniel Söderberg.

Han kom in som vd för Eyeonid i juni 2016 och bolaget noterades efter ägarnas direktiv på NGM:s MTF-lista i september 2016. Som lägst stod aktien i 2 kronor hösten 2016, men tog fart ordentligt under 2017. Toppnoterigen var på 18,2 kronor i september 2017, en uppgång med hisnande 910 procent på ett år. Sedan dess har det gått nästan lika brant utför, nu ligger aktien på runt 1 krona.

– Under 2017 blev det en enorm hajp kring bolaget. Dels jobbade vi inom ett glödhett område, cybersäkerhet kring privata inloggningsuppgifter, ID-handlingar, kreditkortuppgifter med mera. Dels var det grupperingar av aktieägare som talade mycket om bolaget vilket gav ringar på vattnet ganska snabbt.

När bolaget först gick in på börsen hade det 350 aktieägare. I början av 2017 hade det stigit till 600-700. När hajpen satte fart gick det snabbt upp mot 7 000-8 000, som flest omkring 10 000 aktieägare.

– Det hände väldigt mycket för oss, trots att vi var ett litet bolag i en tidig fas. Det försökte jag kommunicera, att det handlade om komplex teknik. Men det funkar inte så på aktiemarknaden. Det är aktieägarna som styr. När så många ska in samtidigt trissas kursen upp.

Problemet var att all kommunikation övertolkades i hajpen. När Daniel Söderberg sade att "det går bra", blev tolkningen "superbra".

– Bland annat kommunicerade jag genom att själv videoblogga. Lärdomen av det är att jag inte hade någon som coachade mig. Kommunikationen fick en väldig skjuts så att det hände en massa saker, men jag ägde inte kontrollen.

Problemet var inte bara att det gick för fort uppför. Det gick raskt utför också, med många arga aktieägare som följd. Eyeonid var ute över hela världen och skrev på "letter of intent" med stora aktörer. Men det är inte samma sak som en stor affär. Först tolkades det så, men när de konkreta affärerna drog ut på tiden gick hajpen åt andra hållet.

– I småbolag blir vd:n och aktieägarna bästa vänner i viss mån. Men det kan vända åt andra hållet, när många förlorar pengar. 

Nu vill Daniel Söderberg hjälpa andra att slippa göra samma misstag som han själv har gjort. Han slutade som vd för Eyeonid den 1 april 2019, men kvarstår som senior advisor i bolaget. Under 2019 fick han också engagemang av Corfind, ett IR-bolag som arbetar med IR- och varumärkesstrategi, med digital inriktning. Det grundades 2017 av Cornelia Gustafzon – som också har arbetat som finansstrateg och bolagsbevakare åt Aktiespararna – samt Mattias J Fors, med titeln creative director.

– Från årsskiftet har vi tryckt på stora knappen och nu är jag partner.

Många småbolag tittar på en börsnoterng som ett sätt att få finansiering. Men de underskattar tiden och engagemanget som krävs för att kommunicera med aktiemarknaden. Enligt organisationen SME Sweden, där Daniel Söderberg är engagerad, finns 450 noterade småbolag – som ligger på någon av listorna med MTF-tillstånd, det vill säga Spotlight, NGM:s MTF-lista eller Nasdaqs First North. Räknar man bredare finns det omkring 600 SME-bolag. Av dessa behöver 200 göra emission i år. Vd i de noterade bolagen behöver samtidigt lägga 30-40 procent av arbetstiden på att jobba med finansieringsfrågan och kommunikationen med aktieägarna.

Corfind hjälper till med det arbetet. Inte minst genom vd-intervjuer och att hålla koll på vilka frågor som diskuteras bland aktieägarna i olika forum. Det kan vara allt från stängda trading-chattar till forum på Facebook och hos nätmäklarna. Inte minst viktigt om någon har missuppfattat eller misstolkat information.

– Min lärdom är att du inte kan släppa kommunikationen fritt, du behöver äga den, säger Daniel Söderberg. 

– Många gör också misstaget att bli extremt akutstyrd. Styrelsen kanske säger att nu måste vi synas och så köper man en helsida i Svenska Dagbladet, eller går på en "standup”. Men det räcker inte, man måste jobba med kontinuitet.

Det senare är inte minst viktigt för att hålla ett ständigt intresse för handeln i aktien. 

– En stor del av mindre noterade bolag har i princip obefintlig handel i aktien. Resultatet blir att om bolaget behöver ta in pengar är det omöjligt, säger Daniel Söderberg. 

De flesta mindre bolags aktieägare är privatpersoner – fonder eller institutionellt kapital lyser med sin frånvaro. Då blir den personliga kontakten och framtoningen extra viktig.

– Alla vd:ar är inte bra på kommunikation. Och när man ska anställa prioriterar man ofta den operativa driften. Om något inom kommunikation kanske man prioriterar marknadsföring, men det är något helt annat än IR-kommunikation mot aktieägare. 

Platsannonser