Finans

Hållbarhet i fokus för Blackrock

En ”fundamental omstöpning av finansvärlden” – det skriver Blackrocks vd Larry Flink i ett brev till världens storbolagschefer. Företag som inte noga redovisar sitt hållbarhetsarbete är inte lämpliga investeringar, enligt honom.

Camilla Jonsson
Uppdaterad 2020-01-15
Publicerad 2020-01-15

Larry Fink, vars Blackrock sköter investeringar på 66 000 miljarder kronor, skriver i ett brev som når världens toppchefer i dagarna och som DI har tagit del av. Bara företag som kan hantera hållbarhetsfrågor kan behålla tillväxt och lönsamhet på sikt. Övriga utgör en investeringsrisk.

”När det saknas tillförlitlig information kommer investerare, inklusive Blackrock, i allt högre grad att dra slutsatsen att företag inte hanterar riskerna tillräckligt”, skriver Larry Fink.  

I fjol gick Blackrock emot 4 800 styrelseledamöter i 2 700 olika företag, enligt Blackrock-vd:n och benägenheten att agera mot ledningar och styrelser som inte gör tillräckliga framsteg ökar, skriver han. 

”Företag, investerare och regeringar måste förbereda sig för en betydande omfördelning av kapital” skriver han. 

Platsannonser