Finans Nyhet

Guld och Silver mot nya rekordnoteringar i mars

Publicerad

Guld, Silver och Oljan är i stigande trender vi har nu några intressanta motståndsnivåer att bevaka under de kommande veckorna. Utvecklingen för de ädla metallerna ser riktigt spännande ut.

Analys Silver

Silver (34,5 $/oz) är i en långsiktigt stigande trend, där vi fick den senaste rekordnoteringen vid 34,8 dollar, så sent som den 23 februari. Toppnoteringen följdes av en rekyl på 3,1 dollar, vilket är en vanlig reaktion i denna typ av uppgångar, vilken klassas som ”rocket mode”.

I denna typ av uppgång är rekylerna kortvariga och intensiva.

Nu inriktar vi oss på nya rekordnoteringar under de kommande veckorna, där vi har ett första motstånd vid 36,0 dollar och ett andra motstånd vid 39,0 dollar.

Annons

Uppgången som inleddes den 28 juli 2010 vid 17,3 dollar tog drygt fem månader att fullborda med toppen den 3 januari vid 31,3 dollar. Den aktuella uppgången inleddes den 25 januari och ser nu ut att kunna fortsätta uppåt under cirka tre månader, där vi redan avverkat en månad av denna uppgång.

Rekylen under perioden 3 januari i år ned till den 25 januari blev 5,0 dollar och det gör att vi med den enkla gångjärnstekniken kan räkna med att uppgången från 26,3 dollar blir grovt räknat 10 dollar och det innebär att vi har en första avstämningspunkt vid 36,3 dollar, om vi tar det strikt matematiskt.

Samtidigt vet vi ju att 36,0 dollar alltid utgör ett motstånd och det ger oss 35,5-36,5 dollar som en viktig avstämningspunkt och delmål på vägen uppåt.

Annons

Lägger vi sedan till höjden i den senaste nedgången från toppen 34,8 dollar den 23 februari på 3,1 dollar kan vi konstatera att vi redan nu får en fingervisning om att marknaden bestämt sig för att lyfta silverpriset till 38,0 dollar (37,9 $) om vi lägger på 3,1 dollar på 34,8 kronor.

Tar vi sedan det naturliga och alltid gällande motståndet vid 39,0 dollar har vi en bra bild av vad vi kan förvänta oss de närmaste veckorna.

Analys Guld

Guld (1 430,8 $/oz) visade med alla tydlighet att en topp var på gång redan i början av december och det hela mynnade ut i en ny rekordnotering vid 1 432 dollar den 7 december och en lägre topp den 3 januari och därmed var budskapet klart. Rekyl, kunde vi läsa av i marknadens beteende.

Annons

Med en långsiktigt stigande trend klassades rekylen som tillfällig och den tog ned guldpriset till 1 308 dollar den 28 januari. Då hade vi en nedgång på 124 dollar (-8,7 %), vilket nu när guldet är på väg mot nya rekordnoteringar är värdefull information.

Vi kan räkna med att guldet stiger med ytterligare 124 dollar över toppnoteringen 1 432 dollar, vilket ger oss 1 556 dollar som en kommande förväntad topp.

Det ger oss anledning att sikta upp mot denna nivå den dag guldet etablerat sig över den gamla toppen 1 432 dollar. På vägen uppåt har vi sedan en avstämningspunkt vid 1 480 dollar

Analys Oljepriset

Brent Blend (115,6 $/fat) steg till 119,8 dollar den 24 februari efter att ha rusat med cirka 20 procent på kort tid. Trenden är stigande och vi ser tills vidare rekylerna som tillfälliga men de kan bli intensiva under kort tid, då det är vanligt i denna typ av fas.

Stödet vid 109 dollar testades i rekylen som var över på någon dag.

Uppgången ser nu ut att vara på väg att testa motståndet vid 120 dollar igen och det krävs sedan en stängningskurs över 120 dollar för att vi ska kunna sikta högre redan nu.

När vi får denna nya köpsignal är vägen öppen mot först 124 dollar och sedan 130 dollar, där båda nivåerna är naturliga motstånd och avstämningspunkter på vägen uppåt.

Ser vi på de tekniska momentumindikatorerna på dagsbasis är de på väg nedåt och det ger oss anledning att vara noga med att 120-nivån måste brytas för att vi ska få en ny signal på fortsatt uppgång. Om inte motståndet bryts finns det anledning att räkna med ännu en sväng nedåt innan det kan vara dags för en ny uppgång.

Självklar är det utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern som de kommande månaderna bestämmer utvecklingen för Brent.

Vi har en tidscykel aktiv sedan den 4 januari i år som oftast förknippas med konflikter och ibland krig. Denna cykel är aktiv fram till sommaren och det ger oss anledning att se möjligheten av att oljepriset kan stiga ytterligare, speciellt som den långsiktiga trenden för oljan är stigande.

Kunskap om tiden

Många vill lära sig mer om olika sätt att tolka prisutvecklingen på inte bara råvaror utan även på aktiemarknaden och valutamarknaden.

Jag har under 15 års tid gett olika kurser inom området teknisk analys och har nu i vinter utvecklat kursmaterialet ytterligare.

Första kursomgången med det nya kursmaterialet ger jag i Göteborg den 16 mars och ger sedan samma kurser i Stockholm den 13 april.

I denna första omgång handlar det om grunderna inom teknisk analys även om vi snabbt kommer in på en fördjupning av flera analysmetoder.

Under året kommer jag sedan att ge de övriga kurserna i vågtolkning och vi ska även fördjupa oss i den mest intressanta variabeln, Tid. Med kunskap om tidscyklerna är vi bättre rustade för att hitta avgörande vändningar på börsen och även när det gäller råvaror och valutor.

Kurser –Utbildning Göteborg 16 mars

Grundkurs 1 TA

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl 13:00-14:45

Denna kurs tar upp de grundläggande kunskaperna inom TA med olika formationer, så som kilar, trianglar, rektanglar. Gångjärnstekniken, Glidande medeltal och inte minst trender och de viktiga trendbrotten.

Det är enormt viktigt att få trendbrotten bekräftade så tidigt som möjligt för att inte ligga fel inför avgörande vändningar

Pris: 880 kr (du som är kund på denna betaltjänst betalar endast 680 kr)

KURS BULL & BEAR

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl 15:00-16:45

Hur fungerar BULL & BEAR-certifikaten med hävstång, risker och möjligheter.

Vilka certifikat finns? Omsättning, likviditet med flera frågor tas upp.

Pris: 600 kr (du som är kund på denna betaltjänst betalar endast 400 kr)

Grundskurs 2 TA

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl 17:00-18:45

Denna kurs tar upp de viktiga momentumindikatorerna och hur de fungerar. Vi fördjupar också kunskapen från kurs 1 med flera exempel.

Pris: 880 kr (du som är kund på denna betaltjänst betalar endast 680 kr)

Anmälan och frågor skickas till mona@tendens.se

Mer info och vårens alla kurser i Göteborg och Stockholm på www.tendens.se

Annons