Revision

Grant Thornton ökar sina marknadsandelar

Revisionsbyråns omsättning och marknadsandelar ökar. Men ingen avsättning har gjorts för skadeståndskravet från Troms Kraft.

Realtid.se
Uppdaterad 2016-10-20
Publicerad 2016-10-20

Grant Thornton Sveriges omsättning ökade med 6 procent till 1,3 miljarder kronor.  Rörelseresultatet minskade däremot med 2 procent till 148,6 miljoner kronor. Det framgår av företagets årsredovisning för det brutna räkenskapsåret 20150430 - 20160430.

Årets resultat efter skatt uppgick till 110,7 miljoner kronor, en minskning med 3 procent jämfört med året innan. Enligt årsredovisningen tog revisionsbyrån marknadsandelar under det gångna året.

–Vi växer precis som planerat i vår målgrupp där vi nu har 9 procents marknadsandel bara inom tjänsteområdet revision när det gäller aktiva AB i storlekssegmentet 20-50 anställda. Dessutom har vi 7 procent i segmentet 50-200 anställda, säger Informationschef Lisbeth Larsson till Revisionsvärlden.

Kontorsrörelsen har stärkts genom förvärv och strategiska rekryteringar.

Processen mot Troms Kraft kommenteras i årsredovisningen. I början av 2013 lämnade Troms Kraft in en stämningsansökan mot bland annat Grant Thornton avseende revisionen av Kraft & Kultur med krav på 1,77 miljarder kronor. "Efter avslutad huvudförhandling är vår bedömning i likhet med föregående år, att kravet saknar rättslig grund. Någon avsättning för skadeståndskravet har därför inte gjorts".

Grant Thornton har däremot gjort en avsättning för utrednings- och processutgifter under 2013/2014 med 33 miljoner kronor. Under 2014/2015 har avsättningen nyttjats med 7 miljoner kronor och med 8 miljoner föregående år.

 

Platsannonser